Oslo: Spilleromskonferansen 2024

  • DATO: 
    30/05/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 20:30
  • STED: 
    Kulturhuset Oslo
Klimaendringene: Hva er kunstens spillerom?

Hvordan kan kunstnere, arrangører og publikum tilpasse seg den nye virkeligheten? Hva er kunstens spillerom, og kan feltet, i samarbeid med andre sektorer, legge bedre til rette for et sterkt, rikt og tilgjengelig kulturliv i fremtiden? Kan vi bruke effektene av klimakrisen som motivasjon til et raskere grønt skifte, både i det indre i det ytre?

Gjennom samtaler, faglige utspill og musikalske innspill, skal kjente og aktuelle navn fra kulturen og andre sektorer forsøke å svare på spørsmålene, løfte vårt kunnskapsnivå og inspirere til et innovativt og bærekraftig kulturfelt.

Mer om program og billetter her.


Spre klimavett,
del denne saken!