Verdens viktigste påvirker

– Man skal ikke undervurdere sinte barn, sa Greta Thunberg da hun kom til Madrid, og ble mottatt slik hun fortjener: som den enkeltperson i verden som framfor noen har skapt ny bevegelse og tent nytt håp. En halv million fulgte henne i tidenes største klimamarsj. De unges globale opprør, med krav om at verdens ledere får ut fingeren, har på rekordtid forandret alt, skriver Svein Tveitdal,

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Den norske broen svikter

Presset mot og forventningene til klimaforhandlerne i Madrid er stort. De må forholde seg til nye utslippstall som forteller at ting ikke fungerer som de skal, og at klimaavtalene ikke følges opp. En ny forskningsrapport peker ut naturgass som et økende problem. Svein Tveitdal mener det må være et tankekors for alle i Norge som har argumentert for gass som en bro til lavutslippssamfunnet.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Verdens barn må beskyttes

228 foreldregrupper i 28 land har stilt seg bak en inntrengende appell til delegatene ved klimaforhandlingene i Madrid. De blir bedt om å tenke over sitt ansvar for egne og alle andre barn i verden, og med styrke støtte deres rett til en trygg framtid. Besteforeldrenes klimaaksjon er en av gruppene som har undertegnet appellen, som viser til at vi nå er på en kurs mot 3-4 grader katastrofal oppvarming.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En talende forskjell

Statsminister Erna Solberg sier hun vil vente med å bruke «de største ordene» for å beskrive klimasituasjonen. I gårsdagens tale i Madrid var hun opptatt av å understreke Norges klimaforpliktelser, men tidde om Norges oljepolitiske posisjon. Svein Tveitdal synes kontrasten var stor til FNs generalsekretær og hans utvetydige beskjed om at mye av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Særinteressenes verden

Makt og avhengighet er to sider av samme sak. Politikere verden over understøtter de mektige oljeselskapenes interesser, – som i Norge, der skattesubsidier og ordninger for leterefusjon stimulerer leting etter ny olje og gass, selv om det bidrar til alvorlig klimaskade. Et globalt forbud mot slik statlig støtte vil være et langt steg i retning av å nå klimamålene, skriver Svein Tveitdal i sin Madrid-blogg.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For lite, for seint

24 klimatoppmøter siden 1995 har ikke resultert i utslippsreduksjoner som monner. Når Svein Tveitdal drar til Madrid der COP25 begynner på mandag, på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, er det uten store forventninger. De ambisiøse målene fra Paris 2015 virker i dag nærmest uoppnåelige. Gapet mellom det som må gjøres og det som faktisk blir gjort, er i ferd med å bli større og ikke mindre.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!