Arkiv for kategorien: "Klimatoppmøtet 2019"

Etterlyser klimalederskap

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, går i et innlegg på nrk.no til angrep på regjeringen. Den norske linja med EU-tilpasning undergraver en av de viktigste mekanismer i Paris-avtalen, hevder han. «Avtalen legger opp til at land skal løfte hverandre opp ved å stadig sette seg høyere klimamål. Dette vil igjen øke presset på at mindre villige land vil måtte gjøre det samme.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Roten til problemet

Klimatoppmøtet i Madrid føyer seg inn i rekka av 25 der utslippene i verden fortsetter å øke. Oljekapitalen og fossillobbyens makt er for stor, det er problemet, fastslår Svein Tveitdal i sin oppsummering av COP25. Uten en rask utfasing av kull, olje og gass vil verden gå fra klimakrise til klimakatastrofe i dette århundret. – Når skal vi forstå alvoret, og prøve å ta problemet ved roten?

Spre klimavett,
del denne saken!

Mot norsk unnfallenhet

«We need ambitious climate cuts. Norway – STAND UP», sang Natur og Ungdom under en markering på klimamøtets siste dag. Og det er lett å forstå frustrasjonen de unge føler over at klimakrisen ikke blir tatt på tilstrekkelig alvor, sier Svein Tveitdal. – De krever handling NÅ, og at vi som Danmark går foran. De vil ikke akseptere at vi skal vente på og tilpasse oss EU, og mener Norge er for passiv.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vaktbikkje og premissleverandør

En viktig aktør under COP25 er den norske paraplyorganisasjonen ForUM og deres klimarådgiver Kristina Fröberg. I et intervju med Svein Tveitdal forteller hun om sentrale spørsmål som står på spill under innspurten i Madrid. Hun vil at Norge skal gjøre som Danmark og bli en rollemodell, og arbeider også for å få på plass et regelverk som sikrer at kvotehandel faktisk bidrar til utslippskutt.

Spre klimavett,
del denne saken!

We – the People!

Greta Thunberg ble i dag kåret til «årets person» av Time Magazine – som første barn noen gang. Samtidig fortsatte hun å advare verdens ledere mot klima-passivitet og alle forsøk på å utsette klima-handling. Med sin tale i Madrid skriver hun seg inn i en lang tradisjon av folkelige opprørsledere: «Våre ledere har sviktet oss. Vi – Folket – må ta ansvaret, og handle slik historien krever.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Full støtte til barna!

Fra Madrid har Greta Thunberg, norske Penelope Lea og 14 andre barn sendt brev til statsminster Erna Solberg og klimaminister Ola Elvestuen. De påpeker at Norges fortsatte utvinning av olje og gass bryter med FNs barnekonvensjon. – Vi står fullt og helt på barnas side, og dette brevet er et høyst betimelig utspill, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ut av maktesløsheten

Mens den norske statsministeren avdramatiserer og ikke vil bruke «de største ordene», skjer det viktige ting i vårt naboland i sør. Danmark har kunngjort en klimaoffensiv der nasjonale utslipp skal senkes med 70 % innen 2030. De viser nødvendig lederskap, skriver Svein Tveitdal. De enkelte land må vise vilje til å gå foran for at klimatoppmøtene skal bli noe mer enn de maktsløses arena.

Spre klimavett,
del denne saken!

Verdens viktigste påvirker

– Man skal ikke undervurdere sinte barn, sa Greta Thunberg da hun kom til Madrid, og ble mottatt slik hun fortjener – som den enkeltperson i verden som framfor noen har skapt ny bevegelse og tent nytt håp. En halv million fulgte henne i tidenes største klimamarsj. De unges globale opprør, med krav om at verdens ledere får ut fingeren, har på rekordtid forandret alt, skriver Svein Tveitdal,

Spre klimavett,
del denne saken!

Den norske broen svikter

Presset mot og forventningene til klimaforhandlerne i Madrid er stort. De må forholde seg til nye utslippstall som forteller at ting ikke fungerer som de skal, og at klimaavtalene ikke følges opp. En ny forskningsrapport peker ut naturgass som et økende problem. Svein Tveitdal mener det må være et tankekors for alle i Norge som har argumentert for gass som en bro til lavutslippssamfunnet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Verdens barn må beskyttes

228 foreldregrupper i 28 land har stilt seg bak en inntrengende appell til delegatene ved klimaforhandlingene i Madrid. De blir bedt om å tenke over sitt ansvar for egne og alle andre barn i verden, og med styrke støtte deres rett til en trygg framtid. Besteforeldrenes klimaaksjon er en av gruppene som har undertegnet appellen, som viser til at vi nå er på en kurs mot 3-4 grader katastrofal oppvarming.

Spre klimavett,
del denne saken!