Full støtte til barna!

Greta madrid 2
500 000, mange av dem barn, fulgte Greta Thunberg i tidenes største klimamarsj i Madrid sist fredag.

Fra Madrid har Greta Thunberg, norske Penelope Lea og 14 andre barn sendt brev til statsminster Erna Solberg og klimaminister Ola Elvestuen. De påpeker at Norges fortsatte utvinning av olje og gass bryter med FNs barnekonvensjon. – Vi står fullt og helt på barnas side, og dette brevet er et høyst betimelig utspill, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen.

FNs Barnekonvensjon, COP 25 i Madrid og barnas brev til statsminister Solberg

Norge sluttet seg til konvensjonen i 1990, men har avvist å erklære at det foreligger klimakrise.

Barna påpeker med rette at klimakrisen er den største utfordring deres generasjon står overfor, og at bare stans i utvinning og brenning av fossile produkter kan redde Paris-avtalens klimamål på 1,5 grader.

På regjeringens hjemmeside kan vi lese at Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som gir “alle barn og under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor og at Norge bestemte seg for å følge den”.

Besteforeldrenes klimaaksjon gir sin fulle støtte til barnas brev til Solberg. Hvordan kan hun si – når svaret hennes foreligger – at fortsatt norsk utvinning av olje og gass harmonerer med barnekonvensjonen? Og hvordan kan vi tro på et svar som igjen forsøker å fortelle oss at norsk olje og gass er en del av løsningen og et viktig virkemiddel i klimakampen?

Alle seriøse forskere på klima er enige om at vi nå styrer mot over 3 graders oppvarming i 2100 om ikke drastiske utslippskutt starter nå. Og alle vet at det er fossile utslipp som driver oppvarmingen aller mest. Ingen er uenige om det.

Likevel sier klimaminsiter Ola Elvestuen i sin kommentar til barnas brev at “vi skal ligge i front», at vi allerede “har tatt beslutninger om å la olje og gass ligge i Lofoten. og snart skal vi også beslutte hvor grensen  for oljeleting i Barentshavet skal gå”. Han viser også til at Johan Castberg-feltet elektrifiseres.

Det er et villedende svar som fullstendig omgår de faktiske forhold som er av betydning. Sannheten er at regeringen ønsker fortsatt full satsing på utvinning av olje og gass i mange tiår. At barna fremtid settes i spill bekymrer åpenbart ikke.

Barna er fremtiden! De er også dem vi må stole på i den videre klimakamp! Besteforeldrenes klimaaksjon står ved deres side!

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Harold Leffertstra | 13.12.2019

    Bra at Besteforeldrenes Klimaksjon støtter barnas brev til Norge og Canada, land som allerede har tjent enormt på olje og gass og har store ressurser til å sikre tilstrekkelig materiell velferd til sine innbyggere, også uten olje og gass. Med mindre klimaendringene blir så store at ingen beløp av penger kan sikre mot følgene.

    Begge land har forpliktet seg til Parisavtalens mål på maks 1,5-2 graders oppvarming. Ifølge IPCCs 1,5 graders rapport(kap 2 pkt 2.5.2) må de globale årlige investeringene i fornybar energi og energieffektivisering øke minst 6 ganger fram til 2050. Samtidig må investeringene i fossil energi kuttes kraftig, faktisk så mye at de allerede rundt 2025 må være mindre enn investeringene i fornybar/energieffektivisering.

    Ifølge vår statminister er norsk olje-og gass en del av løsningen i klimakampen. Da blir det interessant å se på hvordan norges flagskip selskap – Equinor – har tenkt å bidra. Selskapet har nylig endret navn fra Statoil til Equinor og hatt en massiv informasjonskampanje for å bedre sin klimaprofil og store investeringer i havvind har fått mange medieoppslag.

    Ifølge Aftenposten av 6 februar 2019 viser Equinors budsjett for 2019 at, av de totale årlige investeringer på 11 milliard USD (ca 100 milliarder NOK) går 0.5-0.75 milliarder USD til fornybar energi, altså 4,5- 7 prosent. Resten til fossil energi. Leting etter mer olje og gass (som er uforenlig med Parisavtalen) tar 1.7 milliarder USD, altså ca 15 % av det samlede investeringsbudsjettet. Riktignok vil andelen av fornybar energi øke til 15-20 % i 2030, men dette er langt unna IPCCs utviklingsbane for 1,5 grader – med mer enn 50 % i 2025. Og langt unna en omstillingen av Equinor fra et olje- og gass- til et energiselskap som kunne bidra til å påskynde Norges grønne omstilling istedenfor å bremse den. Hver krone investert i fossilt er en krone mindre til grønn omstilling.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*