Petrobaroner, karbonagenter og andre villedere

«Seriøs klimaforskning angripes heftig, aggressivt, uredelig og manipulerende av amerikanske kull- og oljemilliardærer. De bruker hundrevis av millioner dollar i året på lobbyvirksomhet og propaganda. En hel industri av reaksjonære tenketanker og PR-firmaer spyr ut desinformasjon til allmennhet, skoler og media. I Norge resirkuleres de samme påstandene fritt og hemningsløst – og formidles videre av journalister som ofte ikke forstår hvilke økonomiske krefter som ligger bak.»

Sven Åke Bjørke underviser i miljøspørsmål, bærekraftig utvikling og IKT-støttet utdanning ved Institutt for utviklingsstudier, Universitetet i Agder. Han har tidligere vært informasjonssjef ved UNEP / GRID-Arendal. 

Et farlig eksperiment

Olje- og kullmilliardærene, Midtøstens tyranner og ekstrem-islam lever i dag høyt på fossilt brensel. Disse mennene er villige til å gjøre hva som helst; starte kriger og ødelegge framtida for egne barnebarn, for å utsette det uunngåelige paradigmeskiftet – fra karbonparadigmet til bærekraftig utvikling-paradigmet.

Hvert år pumpes over 30 milliarder tonn karbondioksid til luft fra forbrenning av kull, olje og gass. Fossilt brensel dekker fremdeles omtrent 80 % av menneskenes energibehov. Hver dag bruker vi rundt 90 millioner fat olje og tilsvarende mengde kull og gass. Hver time i året bruker vi energi tilsvarende 10 millioner fat olje. Dette tilsvarer å brenne et svømmebasseng med olje i olympisk størrelse i sekundet. Å tro at dette ikke har virkning på vårt miljø er ren virkelighetsflukt. Denne gassen forsvinner ikke, men hopes opp i vegetasjon, hav og luft. Det fører til surere hav, at CO2 innholdet i luft har steget fra under 300 ppm til nesten 400 ppm nå, med den følge at global gjennomsnittstemperatur stiger med 0.2 grader per tiår. De ti varmeste årene som er målt forekommer i de siste 12 årene.

Problemet: for store fossil-reserver

Skal man unngå en menneskeskapt global oppvarming på 2 grader i dette århundret, er det beregnet at man kanskje kan slippe ut ytterligere 565 gigatonn med fossilt karbon til lufta. Problemet er at kull- olje- og gass-selskapene har registrerte reserver på 2795 gigatonn – fem ganger mer enn jordas klima tåler! Det meste av oljereservene bør altså bli verdiløse:

1. Hvis vi brenner all olje og kull, vil klima- og økosystemene passere katastrofale vippepunkter.
2. Etterspørselen etter dyr olje vil gå ned når energikilder som solenergi, vindkraft, tidevann og geotermisk energi erstatter forurensende fossilt brensel.
3. De politiske kostnadene ved fortsatt kanalisering av elver med petro-dollar til brutale, fundamentalistiske og korrupte regimer i Midtøsten, det eneste stedet igjen med billig, konvensjonell olje, er altfor høy for egne befolkninger, så vel som for resten av verden.

Spørsmålet er: Vil karbon-milliardærene i Russland, Saudi-Arabia, Kuwait, Usbekistan, Norge, Nigeria, Angola, Quatar, USA, Canada etc være villige til å nøye seg med å utvinne 20 % av ressursene de allerede har?

Hva med verdens skattebetalere som uten selv å vite det, subsidierer oljeleting, skattefritak og eksternaliseringer av kostnader med hundrevis av milliarder i året? Hvor mye mer kan olje- og kullselskaper gjøre i ekstra profitt før de innser at fossilt brensel må erstattes med andre energikilder?

Desinformasjons-industrien

Global omsetning av kull-, olje- og gassprodukter utgjør over hundre milliarder kroner per dag. Det er forståelig at den håndfull menn som kontrollerer det meste av denne omsetningen nødig vil gi slipp på egne fordeler. De har også makt til å holde karbonregimet gående noen år til, bl.a. gjennom å finansiere lobbygrupper, advokatfirmaer, spindoktorer, tankesmier, PR-bedrifter, ”skeptikere” og media – for å manipulere opinion og politikere til å utsette utviklingen av alternative energikilder.

En hel PR-industri finansiert av særlig amerikanske kull- og oljemagnater produserer det de kaller «forskningsrapporter», men som i realiteten er en blanding av selvfølgeligheter og forvirrende desinformasjon. At klimaet kan påvirkes av sot, aerosoler, havstrømmer, endret strålingspådriv fra sola, vulkanutbrudd osv., at det har endret seg også før menneskene fantes og lignende, er like sensasjonelt som å si at vann er vått og gress er grønt. Men det fungerer etter hensikten: debatten tåkelegges av konspirasjonsteorier om forskere og FNs klimapanel, og med historier om været (ikke klimaet) i 1922 eller 1934. Seriøs forskning betegnes som «junk science», og seriøse forskere fremstilles som alarmister, kommunister og miljøfanatikere.

Realiteten er at kull- og oljedirektørene – karbonbaronene – gjør alt for å tilsløre at de driver de største og mest risikable eksperimentene i menneskehetens historie. De hevder at vi må ha «mer forskning» for å bevise at disse eksperimentene virkelig er så risikable som klimaforskerne sier, og får det til å høres ut som om de er interessert i kunnskap, og ikke bare i penger og makt.

Hvor lenge?

Hvor lenge er det mulig å manipulere menneskene i verden til å utsette kursendringen og investere massivt i alternative energikilder? Det er allerede tydelige tegn på misnøye over økende energi- og matvarepriser over store deler av verden. Hvilke undertrykkende tiltak vil petro-tyrannene bruke og hvor langt kan de gå før verden sier stopp? Hvor mye kan og vil politikerne støtte dem? Sagt på en annen måte: Hvor lenge skal  den lille, men ekstremt mektige elite av Ibn Saud-familier, direktørene i Aramco, Exxon-Mobil, Gulf, Caltex, Chevron, US Coal, Bechtel, Blackwater, Gazprom, Koch brothers, Philip Morris, mediamoguler som Robert Murdoch og ultrahøyre PR- og tankesmier, som Heritage foundation, Heartland og Cato Institutes, få lov å diktere resten av verden? Hva vil folk gjøre når de finner at stadig mer makt er overført fra folkevalgte organ til lukkede styrerom i multinasjonale selskaper?

Media uten kritisk forståelse

Dessverre svikter massemedia. De synes ikke interessert i de reelle maktstrukturene i verden. Greier de ikke å google «World’s richest corporations»? Det ser heller ikke ut til at journalister flest forstår skillet mellom vitenskapelig, fagfellevurdert informasjon og sammenraskete forestillinger bygd på tvilsomme kilder. De tror de er upartiske ved å gi like stor plass til begge «parter».

Skulle media formidle medisin og helseinformasjon på samme måte som klimainformasjon, ville de måtte få tak i noen eksotiske sjamaner og heksedoktorer til å uttale seg hver gang nye resultater i kreft- eller genetisk forskning skulle presenteres.

Farlige eksperimenter rulles ut foran øynene våre. Vår planet er allerede fundamentalt endret på mange områder. I menneskelig tidsperspektiv er mange av endringene irreversible. 

Risikoen ved å velge fossil- paradigmet så lenge som mulig, er at du medvirker til en utarmet, forurenset, konfliktfylt og fattig verden med noen få tusen multimilliardærer. I tillegg risikerer du å stjele fremtiden for barn og barnebarn.

Risikoen ved å velge en bærekraftig utvikling er å måtte betale litt ekstra penger for en langt bedre og tryggere framtid for alle. Valget er ditt – og mye tilsier du må velge nå.

En lengre versjon av kronikken kan leses på Åke Bjørkes hjemmeside. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*