Besteforeldre i Bergen: høstvær ingen hindring!

Torallmenningen 06.10

Besteforeldrene i Bergen fortsetter med sine markeringer, og er blitt et fast innslag i bybildet. Første lørdag i hver måned går de rundt på Torgallmenningen, med sine plakater og flygeblad, og med tid til å slå av en prat med dem som stopper opp. «Mange unge er interesserte og synes vi er ‘kule’ som driver på slik. Det er jo rent rørende», sier Bjørghild des Bouvrie, koordinator og primus motor. Hun har tro på verdien av å stå fram med seg selv og sitt engasjement.

Bjørghild er innflytter fra Nederland og har sammen med sin mann bosatt seg i den vesle bygda Strandvik sør for Bergen, med fabelaktig utsikt til fjord og fjell. Etter et langt yrkesliv som departementsansatt, der hun har arbeidet med likestillingsspørsmål, har hun funnet sin plass på jorden – ikke langt fra der hennes mor kom fra. Besteforeldreaksjonen gir ekstra mening til tilværelsen.

 – Dette brenner jeg for! Og det er jo så mye positivt som skjer, både i Norge og andre land. Selv i fagbevegelsen krever folk nå en kursendring. Situasjonen er langt fra rosenrød og noen og enhver kan bli mismodig, det er ikke det. Men at Besteforeldreaksjonen har fått med seg over 30 andre organisasjoner i en klimavalg-kampanje, er jo i seg selv fantastisk.

Har vi besteforeldre et særlig ansvar, synes du?

 – Det er jo vår generasjon som framfor noen har høstet fordelene av at oljeindustrien fritt har kunnet slippe avfallet sitt ut i atmosfæren. Til tross for at vi i tretti år har visst hvor alvorlige konsekvensene kan bli for våre etterkommere. Det er en stor skam, egentlig, og nå får vi sannelig gjøre vårt og prøve å rette opp litt av det.

Og da hjelper det å gå på Torgallmenningen med plakater og flygeblad?

 – Ja, det også. Jeg synes det er flott å kunne være sammen med andre besteforeldre på denne måten. Selvfølgelig skjønner jeg at noen synes det er litt flaut å gå rundt slik, og det skal på ingen måte føles som et krav for medlemmer av Besteforeldreaksjonen. Men for noen av oss er det en fin måte å gjøre noe aktivt, i stedet for å sitte hjemme og fortvile over at altfor lite blir gjort.

Til våren planlegger dere noe større her, er det ikke slik?

 – Det stemmer. Da er det valgkamp, vet du, og da skal vi riktig smelle til! Vi hadde et vellykket arrangement denne våren, med appeller, musikk og demonstrasjonstog. Neste år skal vi få med oss flere organisasjoner – miljøbevegelse, kirke, ungdomsorganisasjoner og andre. Bergenserne skal få merke at det finnes folk som tenker lenger enn sin egen nesetipp når de velger sine representanter til Stortinget.

 

Spre klimavett,
del denne saken!