Hvordan bidra i kampen for global klimarettferdighet?

Fasteaksjonen 2010

Dette er tema for årets klimaseminar i Trondheim. 1. november kl. 18.00 – 21.00. Se program og informasjon om påmelding.

Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Nidaros bispedømmeråd inviterer til åpent seminar og debatt om klimarettferdighet. Det blir innledninger og debatt om klima, rettferdighet og kirkens rolle som endringsagent. Kampanjen «Klimavalg 2013», som er initiert av Besteforeldreaksjonen, har tung støtte fra kirkelige organisasjoner.

«CO2 blir værende i atmosfæren i hundrevis av år, og rike land har bidratt med 70 % av de ak-kumulerte utslippene. Fortsatt slipper vi ut tre ganger så mye per hode som fattige land. Dersom verden i 2050 har en befolkning på ca 9 milliarder og globale klimagassutslipp skal reduseres med 85% er det ca. 1 tonn CO2 per år per innbygger å fordele. Norske klimagassutslipp er i dag på ca 11 tonn per innbygger.» (Fra faglig grunnlag, kampanjen «Klimavalg 2013»)

«Klimavalg 2013 krever at begrepet klimarettferdighet skal gis konkret innhold i klimapolitikken og at dagens politikk med å være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene videreføres. For å få til en nødvendig global avtale må land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, uten at dette bidrar til å øke de globale klimagassutslippene.» (Fra politisk grunnlag, kampanjen «Klimavalg 2013»)

Spre klimavett,
del denne saken!