Myten om CO2-fangst

Svein Tveitrdal COP28

Når klimatoppmøtet i Dubai åpner torsdag denne uka, vil oljeindustrien være på plass og argumentere for at karbonfangst og -lagring (CCS) er en teknologi som kan tillate mer olje- og gassproduksjon – samtidig som verden kan nå klimamålene fra Paris. Men dette er en farlig myte uten rot i virkeligheten, skriver Svein Tveitdal.

Svein Tveitdal er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Under COP28 vil han være akkreditert utsending for BKA og Forum for utvikling og miljø, slik han også har vært ved tidligere toppmøter. Han vil skrive møterapporter og refleksjoner for nettsida.


CCS er ingen klimaløsning

I en årrekke har visjonene om karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) vært industriens viktigste mantra for å fortsette som før. Men dette er en illusjon bransjen og olje- og gasseksporterende land må gi opp, ifølge en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Her er de viktigste argumentene for at CCS ikke er en klimaløsning:

 1. Har bare effekt på 20 % av utslippene. Bruk av teknologien har ingen innvirkning på de rundt 80 prosentene av olje- og gassutslippene som brukes nedstrøms, for eksempel som drivstoff i biler.
 2. Ignorerbar innvirkning på klimamålene. I dag fanges ubetydelige 0,1 % av energirelaterte utslipp gjennom CCS-anleggene som er i gang, og et optimistisk anslag for 2030 er 0,5 %. Med dagens prognoser for olje- og gassforbruk må det fanges 900 ganger mer enn i dag innen 2050 for å begrense klimaendringene til 1,5 grader, ifølge IEA.
 3. Øker utslippene. CCS brukes til å presse mer olje- og gass ut av brønnene i de fleste kommersielle anleggene som er i drift. Dermed fører anleggene til større utslipp til atmosfæren enn de lagrer i grunnen.
 4. Ekstremt dyrt. Ifølge Oil Change International har verdens skattebetalere brukt 200 milliarder i subsidier til CCS over de siste 20 årene, uten at dette har gitt resultater av betydning.

Det norske Sleipner-anlegget har fungert som et flaggskip og bevis på at CCS fungerer. Anlegget har vært i drift siden 1996, fanget og gravd ned omtrent en million tonn CO2 per år under Nordsjøen. Det brukes ikke til å skvise ut mer olje. Likevel har brenning av gassen hos sluttbrukerne sluppet ut 25 ganger mer CO2 til atmosfæren enn det som er fanget i grunnen, ifølge CleanTechnica.

«Industrien må gi slipp på illusjonen om at CCS er en løsning på klimaendringsproblemene», sier direktøren for IEA, Fatih Birol, i forbindelse med rapportlanseringen. «De må møte den ‘ubehagelige sannheten’ at en vellykket overgang til ren energi vil kreve nedskalering av olje- og gassvirksomheten.» For å være en del av løsningen må olje- og gassindustrien bruke 50 % av investeringene til fornybar energiproduksjon innen 2030, ifølge IEA-rapporten. Så langt har bare 1 % av investeringene i fornybar energi kommet fra olje- og gassindustrien. Så sent som i 2022 gikk bare 2,5 % av investeringene til fornybar energi.

Det er urealistisk at industrien frivillig gjør dette taktskiftet så lenge oljeprisene holder seg på dagens nivå. Nødvendig opptrapping av fornybar energiproduksjon, som er mindre lønnsom og også vil redusere olje- og gassprisene, gjør interessen lunken. Politisk handling er nødvendig, og slaget står i første omgang på klimatoppmøtet i Dubai. Utfasing av olje- og gassproduksjon er på agendaen, men fortsatt vil klimaet tape for den mektige fossillobbyen. Situasjonen er imidlertid nå så prekær at dette kan være i ferd med å snu. Vi går mot tre grader oppvarming, passering av en rekke vippepunkter og katastrofe for barnebarna.

Nødvendige vedtak vil ikke komme på dette klimatoppmøtet, som ledes av en oljedirektør, men kanskje på COP30 i Brasil om to år, der president Lula har store ambisjoner. Tilbakevising av myten om at CCS er en løsning for fortsatt produksjon av olje og gass vil være en del av snuoperasjonen.

Spre klimavett,
del denne saken!

8 kommentarer

 1. Ola Dimmen | 29.11.2023

  Tusen takk for tydeleg og konsentrert informasjon! Artikkelen går rett i arsenalet (arkivet), for debatten om grønvaskinga med CCS som bør kome så snart som mogleg.
  Svein Tveitdal skriv også at «fortsatt vil klimaet tape for den mektige fossillobbyen». Etter mitt syn er Jonas Gahr Støre og regjeringa i praksis ein del av fossillobbyen på klimatoppmøtet. Støre forsvarar all framtidig oljesatsing, og avviser f.eks. rapporten frå Klimautvalget 2050. Dei foreslo litt redusert oljeleiting, og Klaus Mohn forklarar rapporten slik:
  «Me foreslo ikke at utvinningen skal kuttes, me foreslår ikke at feltutbygginger skal stoppes, me foreslår ikke noe sluttdato for Norsk oljevekst, men sier at vi må begynne å tenke oss om når det gjelder utlysningen av leteblokker i områder som ikke har infrastruktur i dag og sette en brems på der.»
  Sjølv dette er altså for sterk kost for regjeringa, og då må vil vel rekne med at dei også støttar alle forslag om framtidig oljeverksemd frå fossillobbyen på klimatoppmøtet.
  Mohn medlem i Klimautdvalget 2050, rektor ved Universitetet i Stavanger og petroleumsøkonom.
  Kjelde: Podcast frå Energi og Klima 15.11, siste 2 minutta.

 2. Pingback: VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty – VetKraft

 3. Sven Åke Bjørke | 01.12.2023

  Når forbrenning av fossil energi belaster atmosfæren med nærmere 40 milliarder tonn årlig, blir en million tonn karbonfangst ikke en dråpe i havet en gang. Den eneste form for karbonfangst som kan ha betydning, er de store naturlige systemene som tilvekst av skoger og vekst av forskjellige typer plankton. Teknologiske CCS-løsninger opererer på million-tonn-nivåer. Bare naturlige systemer kan gå opp på milliard-tonn-nivåer. Vern av økosystemene er løsningen, ikke patetisk teknologi.

 4. Lars Andreas Kirkerud | 01.12.2023

  Så enig med Svein Tveitdal og kommentarene fra Ola Dimmen og Sven Åke Bjørke!
  Et moment som kommer i tillegg, er at lagringen av CO2 fra forbrenning, trekker oksygen ut av atmosfæren. Dette gjelder også forbrenning av avfall. Reduksjonen i atmosfærens konsentrasjon av oksygen er allerede målbar. Det kan få betydning for områder i havet der oksygenet allerede er minimumsfaktor.

 5. Egil Hop | 01.12.2023

  CCS kan fremdeles være aktuelt for prossesser som ikke kan gjøres CO2-nøytrale på andre måter. Avfallsforbrenning, sementproduksjon, etc. Siste utvei. Dyrt og tungvint.

  Å selge inn CCS som en generell løsning for CO2-nøytral fossilindustri derimot, virker mer tvilsomt. Skal den belastes fullt ut med sine økonomiske og miljømessige kostnader, ser det ikke ut til at den har livets rett. Da sparer vi oss bryet med å forby den.

 6. Pingback: Omstridt løfte i Dubai - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

 7. Pingback: Tungeslipp fra COP28-sjefen - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

 8. Pingback: Ingen klimaløsning i Dubai - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*