Omstridt løfte i Dubai

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 3. des 2023
 • AV:
  Redaksjonen
Svein Tveitrdal COP28

Equinor signerte i går, sammen med 50 andre olje- og gassprodusenter, et løfte om å kutte utslipp fra egen virksomhet. Ingen av selskapene vil begrense olje- og gassproduksjonen sin. Men de lover å redusere utslipp av metan, en av de farligste klimagassene, til nær null innen 2030. De vil også stoppe fakling av naturgass.

Svein Tveitdal er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Under COP28 er han akkreditert utsending for BKA og Forum for utvikling og miljø, slik han også har vært ved tidligere toppmøter. Han skriver møterapporter og refleksjoner for nettsida.


En del av løsningen?

COP28-president Sultan Ahmed Al Jaber, direktør i ADNOC, som også signerte avtalen, har satset mye politisk kapital på å bringe olje- og gassindustrien inn som en del av løsningen i klimakampen. Han sier at selv når fossilt brensel fases ut, vil olje og gass forbli en del av energisystemet i flere tiår fremover, derfor gjelder det å gjøre dem så rene som mulig.

De 50 medlemmene av Oil and Gas Decarbonization Charter står for omtrent 40 prosent av den globale oljeproduksjonen. Målene vil ikke være bindende, men underskriverne må sende inn en plan innen 2025 for hvordan de vil nå dem.

De forplikter seg til å nesten nullstille utslippene fra egen produksjon, kjent som scope 1- eller 2-utslipp (direkte og indirekte utslipp fra virksomheten) innen 2050. Det kan høres radikalt ut, men de utelukker scope 3-utslipp, som kommer fra bruken av de fossile brenslene de produserer. Dette utgjør mer enn 80 % av samlede utslipp, og dermed er effekten liten i forhold til utfasing av produksjonen.

Sterke miljø-reaksjoner

Mer enn 300 klimaorganisasjoner fra hele verden, inklusive Norges Naturvernforbund, publiserte fredag et brev, der de sterkt kritiserer oljeselskapenes løfte. De oppfordrer COP28-presidentskapet til å droppe initiativet og i stedet sette søkelys på å sikre en juridisk bindende pakke for å fase ut fossilt brensel.

Initiativet ses på som en strategi fra industrien for å kunne øke produksjonen av olje og gass fram mot 2030, slik de planlegger ifølge UNEPs Emissions Gap Report. Noe som fører oss mot en oppvarming på 2,9 grader. En hovedstrategi er som ventet omfattende bruk av karbonfangst og -lagring (CCS). Men selv om dette fysisk vil kunne fungere, mener kritikerne det vil være absurd. De skriver: «Hvis kull- eller gasskraft allerede er betydelig dyrere enn solenergi, forestill deg hva som skjer med den kostnadsforskjellen hvis du legger til et enormt kompleks av rør og pumper for å fange CO2 og frakte den til et forlatt deponi for lagring (…) Kostnadene er så uoverkommelige at ingen kull-, olje- eller gasselskaper vil ønske å betale for det selv – i stedet vil de bruke sin politiske innflytelse og makt til å få skattebetalerne til å betale regningen, slik at de kan fortsette å selge produktene sine som før.»

Se også Myten om CO2-fangst
Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Harold Leffertstra | 03.12.2023

  Det som Svein Tveitdal sier må gjentas, og gjentas osv. Å gjøre UTVINNING av olje/gass utslippsfritt er mulig, ironisk nok billigst og best ved bruk av fornybar energi. Som Equinor valgte på Melkøya, ikke CCS….
  Men det er BRUKEN av fossile brensler som står for grovt 80 prosent av de globale utslipp av CO2. Disse utslipp skal halveres innen 2030 og bli netto null i 2050 for å holde oppvarmingen under 1,5 grader. At dette skal kunne gjøres ved fortsatt uendret bruk av fossil energi kombinert med teknisk karbonfangst (CCS og lignende) er en behagelig myte for å utsette utfasing av olje og gass. En eventyrfortelling som lett blir trodd av en betydelig del av politikere og befolkningen. Behagelig for oljeselskapene og oljeproduserende land men livsfarlig for resten av jordas beboere. Og i praksis umulig. Det ville kreve en økning av karbonfangst på flere hundre ganger i 2030 (på 8 år) og mange hundre ganger i 2050. Til sammenlikning har vind økt med 2 ganger de siste 8 år og sol åtte ganger og denne veksten har vært krevende…. Og da har vi ikke snakket om de enorme landarealer og energimengder som fangst av CO2 fra atmosfæren ville kreve. Og kostnadene. Og at CCS bare er mulig for de store punktuslipp fra industri og kraftproduksjon. Og en rekke andre problemer.
  En halvering av fossilbruken ville klart bedre situasjonen men ikke på langt nær nok. Så en hurtig og omfattende utfasing av fossile brensler er uungåelig skal vi holde oppvarmingen under 1,5 grader. Det er enkel matematikk og i samsvar med de siste rapportene fra IEA og IPCC.

 2. Tone Toft | 07.12.2023

  Dobbeltmoralen får herje fritt i Dubai.
  Det er en deprimerende forestilling vi er vitne til. Olje/ gasselskapene og deres lobby har inntatt scenen og får stadig flere hovedroller. Natur- og klimaorganisasjonene – som det heldigvis er mange av i Dubsi nå – får for lite oppmerksomhet og når ikke i tilstrekkelig grad frem med sine livsviktige og rettferdighetsbaserte budskap.
  Det må også bli en slutt på at de rikeste oljeproduserende landene blir vertskap for klimatoppmøtet.
  Equinor prøver å fortelle verden hvor flinke de er og lover at de vil produsere olje nærmest utslippsfritt. Men de største CO2 utslippene rammer andre land der olja forbrennes. Et av premissene i Høyesterettsdommen ( klimasøksmålet) i 2019 er at utslitpp av eksportert olje/ gass skal tas med i det nasjonale regnskapet i Norge. Vi kan ikke fortsette med den usolidariske handlemåten som innebærer at vi bare tar ansvar for CO2 utslipp i vårt eget land.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*