Grønn verdiskapning

Karoline B Hjertø (2)
Karoline Bakka Hjertø med innlegg under Besteforeldrenes godt besøkte debattmøte på Arendalsuka. Foto: H. Wiik

Kan næringslivet omstille seg og skape verdier uten å skade klima og miljø? – Ja, det både kan og må, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet. Hun deltok på BKAs debattmøte om grønnvasking i Arendal, og mener Norge løper en betydelig økonomisk risiko ved en for ensidig satsing på olje og gass.

Vi har ikke noe valg – må tilpasse oss!

Rapportene fra FNs klimapanel er skremmende lesning. Den forteller at vi i vesentlig grad må styrke innsatsen mot skadelige klimaendringer. Endringene skjer i vår tid, og de får katastrofale følger for mennesker og dyr, men også næringsliv, over hele kloden. – En type snever økonomisk tenkning som ikke tar dette innover seg, og på største alvor, er dømt til å mislykkes, mener Karoline Bakka Hjertø.
– Når vi kommer til 2050, må verden være klimanøytral. Vi skal gjennom en veldig omstilling, som vil bety at det blir mer og mer lønnsomt å investere i grønne aktiviteter enn brune og svarte aktiviteter. EUs regelverk er en viktig pådriver her. Rammeverk og risikovurderinger må tilpasses dette, og alle virkemidler må brukes for at det skal bli mer lønnsomt å investere bærekraftig.

Bakka viser til hva oljefondsjef Nicolai Tangen sier: «Hvis du som selskap ikke jobber med dette (bærekraft og klima), så er det ingen som vil jobbe hos deg, det er ingen som vil kjøpe produktene dine, det er ingen banker som vil låne deg penger, og det er ingen forsikringsselskaper som vi forsikre deg. Du har rett og slett ikke noen business.» (DN 21.9.22)
– Jeg er helt enig med Tangen!

Historisk har nesten all «vekst og utvikling» gått på bekostning av naturen. Det gjelder arealbruk, forbruk av ikke fornybare ressurser og utslipp til luft og vann. – Hvordan kan vi snu denne utviklinga – og endre den mentalitet som ligger bak? Er det penger å tjene på å redusere fotavtrykket?
– Slik jeg ser det, har vi ikke noe valg, sier Karoline Bakka Hjertø fra SpareBank 1. – Jeg blir ofte fortvila når det fremstilles som om vi kan velge mellom natur og økonomisk utvikling. Det kan vi ikke. Å ødelegge natur og sårbare økosystem er å ødelegge menneskers livsgrunnlag. Det kan ikke fortsette i den takten det har gjort de siste tiårene. Det er både en finansiell og eksistensiell risiko for oss. Hensynet til natur, miljø og klima må alltid bakes inn i modellene våre. Det er finansbransjen allerede i full fart med å gjøre.


Oljearbeidere fra SAFE bidro til et livlig og fargerikt debattmøte i Arendal. Argumenterte sterkt for at en slutt på oljeleting også er begynnelsen på slutten for den norske velferden. – Dette overdrives, mente Karoline Bakka Hjertø; også velferdsstaten er avhengig av at vi greier å omstille vår økonomi.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*