Feira motorvei-nei!

aksjon løten 1
God stemning langs riksvei 21 i Hamar. Thomas Cottis i midten skåler for motorveien som ikke kommer. Til høyre Ole Midtun fra Naturvernforbundet.

Aktivister fra lokallagene av Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet hadde onsdag 21. september en aksjon og feiring av at det ikke blir noe av den planlagte motorveien mellom Løten og Hamar.  Med plakater informerte de bilistene i rushtida. De skålte i eplesider når journalister fra lokalavisene kom og dekket aksjonen.

Våre hovedmomenter:
  • Motorvei gir stor nedbygging av natur og matjord
  • Motorvei gir større kostnader for bilistene
  • Motorvei gir økt energiforbruk og økte klimagassutslipp

«Vi feiret at det mest sannsynlig ikke blir noen motorvei mellom Løten og Hamar. Dette er bra for klima, og bilistene sparer penger. En som jobbpendler denne strekningen vil spare nesten 3000 kr pr år.» Thomas Cottis, leder i BKA Hamar og omegn

Samferdsel i endring
Thomas Cottis        

På et år har det skjedd mye i samferdselspolitikken i Norge. Allerede i august 2021 sa Nye veier at de vil gå for lavere hastigheter og enklere veiutbygginger. Dette vil få konsekvenser for mange store veiprosjekter i landet. Deretter fikk vi et nytt Storting og en regjeringserklæring som sier at utslippene av klimagasser skal ned i transportsektoren, og at det skal satses på opprustning av eksisterende veinett. Sp/Ap-regjeringen lover ingen nye motorveier.

Rett før sommerferien fikk vi flere gode nyheter, denne gangen fra Statens Vegvesen. De ser nå behovet for å endre reglene for vegbygging sånn at det blir lettere å utbedre dagens veinett, heller enn å bygge nye monsterveier.

Det siste argumentet for ikke å bygge nye motorveier henger sammen med energikrisen. Dette ble grundig dokumentert i våres av det internasjonale energibyrået IEA. De viste at i møte med både energikrise og klimaendringer må bilbruken ned, og fartsgrensene må reduseres.

I Tiltakskatalog for transport og miljø fra Transportøkonomisk institutt finner vi denne figuren som viser sammenhengen mellom kjørehastighet og CO2-utslipp fra personbiler. Økningen i energiforbruk er proporsjonalt med utslippet. En elbil vil derfor også øke sitt energiforbruk med 20 prosent ved å øke kjørehastigheten fra 80 til 110 km/t, og 35 prosent ved 120 km/t.

TØI har også dokumentert at bedre veier med høyere hastigheter, gir økt trafikk. og at den økte trafikken vil øke både utslipp og energiforbruk ytterligere.

Tabellen er laget at Thomas Cottis og viser økt kostnad og økte utslipp av CO2 ved kjøring i 110 km/t i stedet for 80 km/t.

Den 15 km lange riksvegen mellom Hamar og Løten er mer enn god nok som den er. Behovet for en høghastighets motorvei er ikke-eksisterende, og det er på tide å tenke nytt, mener Besteforeldrene,

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Bjørghild des Bouvrie | 24.09.2022

    Kjempebra aksjon, Hamarlaget! Gratulerer så masse! Heia, Heia, Heia!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*