Livlig og vellykka møte

A1
På vei til møtet: Ville det bli bare menigheta til stede?

Med sine talløse parallelle arrangementer er Arendalsuka ikke det enkleste sted å få oppmerksomhet og trekke publikum. Men dagens lanseringsmøte for BKA-rapporten Når en svart bransje grønnvaskes ble en suksess. 70-80 mennesker var møtt fram – og slett ikke bare menigheta! – Dermed ble det en livlig og interessant debatt!

Besteforeldrenes krav

Med helside i Dagsavisen og stort oppslag i Naturpress begynte dagen godt, og det var en opplagt Andrew Kroglund, generalsekretær og rapportforfatter, som åpnet møte med å orientere om BKAs krav til myndigheter og oljeindustrien:
– I påvente av at det blir innført forbud mot alle former for fossil reklame, ber vi om at det innføres et påbud om at  markedsføring av fossile produkter må ledsages av en advarsel om skadevirkningene for helse, miljø og klima.
– BKA fraråder sivilsamfunnsorganisasjoner, kulturinstitusjoner og idrettsbevegelse om å ta imot sponsormidler fra Equinor og andre fossil-selskaper.

Klima, miljø og folkehelse

Klimakrisa er også en folkehelsekrise, fastslo Ågot Aakra, områdedirektør fra Folkehelseinstituttet. Endringer i temperatur, stigende havnivå og ekstremvær ligger an til å bli helsetrussel nummer én utover i dette århundret. Hetebølgene i Europa og andre steder går ut over matvaresikkerheten, samtidig som smittsomme sjukdommer vil bli et økende problem. «Alt som er farlig og ekkelt får bedre kår», som hun sa.

Med i panelet var også Andreas Arff, gruppeleder for FrP i fylkestinget Agder, – og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV. Som ventet var det ikke mange sammenfallende synspunkter å spore mellom de to når det gjelder norsk oljepolitikk. Arff tvilte på om klimaendringene er så menneskeskapte som det påstås. Én ting var de likevel enige om: Det er ikke bra for barn å høre for mye om krise, krise, krise! Det er et felles ansvar og en felles utfordring å gjøre de unge trygge på at de skal ha positive forventninger til framtida.

Stort engasjement

Det som gjorde møtet i Arendal spesielt – og annerledes enn mange andre møter, fikk vi høre – var den aktive deltakelsen fra de mange fremmøte. Blant dem en velartikulert gruppe fra oljearbeidernes fagforbund SAFE, – som alle synes å lide av den samme misforståelse: at BKA og andre som vil stoppe norsk oljeleting, dermed ønsker å stoppe produksjonen og skru igjen kranene i morgen, med dramatiske konsekvenser.

– Likevel opplevdes det som både nyttig og nødvendig å ta debatten, sier Andrew Kroglund. – Viktig var ikke minst den fine, respektfulle tonen som preget møtet. Jeg tror nok også vi må innse at klimabevegelsen bør gå grundigere inn i det som synes å være olje-tilhengernes viktigste kort, som de bruker effektivt: at vi setter den norske velferdsstaten på spill ved å undergrave dens økonomiske fundament. Dette er noe vi må kunne møte med kunnskapsbaserte, gode argumenter, hvis vi skal få flertallet med på den omstillinga vi ser er miljøpolitisk nødvendig – og der reklameforbud selvfølgelig bare er ett tiltak blant flere.

Oljearbeidere fra SAFE bidro til et fargerikt debattmøte. De representerer verdens mest miljøansvarsbevisste oljevirksomhet, mener de.

En stolt generalsekretær i BKA, Andrew Kroglund, viser fram den nytrykte «grønnvaskingsrapporten».

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*