Brøler ved åpning av oljefelt

Teknisk Ukeblad avslører i dag at Oljedirektoratet gjorde en gigantisk regnefeil da de i 2012 utarbeidet bakgrunnsmateriale for den omstridte 23. konsesjonsrunde. I konsekvensutredningen Stortinget fikk, ble inntektene fra Barentshavet Sørøst anslått å være 130 milliarder kroner høyere enn det grunnlagsmaterialet tilsa. Oljedirektoratet har innrømmet feilen. Forklaringen er at det ble gjort en manuell feil i et regneark! Se omtale av saken på Teknisk Ukeblads nettsider.

Feilen oppsto ved at det i kolonnen for mulige inntekter i 2050 ble lagt inn en summeringsformel. Dermed ble tallet for 2050 summen av alle inntektene i hele perioden, og totalinntektene ble fordoblet.

Med Oljedirektoratets tallblemme, ser det ut til at bruttoinntektene fra olje og gass i 2050 plutselig vil skyte i været. Men 2050-tallet er egentlig bare summen av bruttoinntektene de foregående årene. Denne regnefeilen er videreført til sammendraget i konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst, som var det viktigste dokumentet Stortinget hadde å forholde seg til da det ble gitt grønt lys til å åpne nye områder i 23. konsesjonsrunde. (Kilde: Teknisk Ukeblad)

Kan ha påvirket Stortingets beslutning
Konsekvensutredningen ble av Olje- og energidepartementet ekspedert videre til Stortinget og var en del av grunnlaget ved diskusjonen om 23. konsesjonsrunde. Dette skjedde da Ola Borten Moe var olje- og energiminister.

Den 23. konsesjonsrunden omfattet også en rekke blokker utenfor Barentshavet Sørøst, og det kan godt være at Stortinget ville ha gitt klarsignal uansett. Teknisk Ukeblad har imidlertid snakket med stortingsrepresentant Kjell Inge Ropstad (KrF) som mener at akkurat et slikt tall kunne hatt konsekvenser for hvordan representantene ville ha stemt.

– Jeg vil da anta at utfallet kunne ha blitt noe annet. Vi kunne hatt enda bedre kort på hånda, ikke bare klima- og miljøargumenter, men også lønnsomhet. Da kunne man kanskje ha latt være å åpne de mest sårbare områdene. Sånn sett er dette veldig alvorlig, og det høres helt spesielt ut at man kan gjøre en sånn type feil på et så viktig felt, sier Ropstad.

Feilen er oppsiktsvekkende
Det er flere oppsiktsvekkende sider ved dette. For det første at regneark oppfattes som tilstrekkelig robust til regne på slike milliardbeløp. I regneark er det enkelt å gjøre manuelle feil. For det annet at kvalitetssikringen av tall som skal brukes av Stortinget i så viktige beslutninger, ser ut til å ha vært totalt fraværende.

Det er verdt å merke seg at den 23. konsesjonsrunde står sentralt i søksmålet mot Staten som kommer for retten i løpet av høsten.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Vidar Lillebo | 13.09.2017

    Med alle vitenskapelige prognoser som peker på liten eller ingen framtidig økonomiske gevisnst ved fortsatt leting etter olje/gass i våre havområder,så er det jo i det hele merkeli at det fortsatt satses slik som det gjør.Kan lure på om alle olje-nasjoner har de samme rådgiverne som lønnes av oljeselskapene?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*