– Verden trenger pådrivere

la olja ligge

Haugesunds Avis 6.9: Norge er et land med ansvar og muligheter for å gå foran, skriver Besteforeldreaksjonen på Haugalandet i åpent brev til stortingskandidatene. «Det er sterke etiske grunner til det. Hvis intet land går foran og gjennomfører klimatiltak før andre er med, blir resultatet en tragedie som rammer oss alle. Fortsatt satsing på olje og gass er farlig politikk, både klimamessig og økonomisk. Samtidig har mulighetene for et grønt skifte aldri vært større.»

«Dere kjenner utfordringene:

Ambisjoner om utslippskutt har ikke gitt resultater som monner, verken i Norge eller globalt. Frivillige utslippskutt meldt inn etter COP-21 i Paris i 2015 vil, om de følges opp, gi en global temperaturstigning på rundt 3 grader med katastrofale konsekvenser for store deler av verden, både på kort og lang sikt. Hensynet til våre barnebarn krever et taktskifte i klimapolitikken!

Det mangler ikke visjoner.

I sin trontale i 2014 sa statsminister Erna Solberg følgende:

«2015 blir et viktig år for klimaet – det haster med å komme i gang. Vi må omstille oss, og tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp. Den største trusselen for den norske samfunnsmodellen er at vi ikke klarer å omstille i tide». På det ekstraordinære landsmøtet samme år sa partileder Jonas Gahr Støre: «Vi er den første generasjonen som til fulle ser og erfarer virkningene av klimaendringene. Kanskje er vi den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Veksten skal ikke få ødelegge klimaet. Bli med på å bygge nullutslippssamfunnet Norge. Vi har omstillingsevne og penger på bok.»

Dere vet at disse fine visjonene ikke har resultert i tiltak som monner.

Dere er kandidater til Stortinget og kan være pådrivere for en bedre klimapolitikk. En slik politikk har stor støtte i det norske folk. Ifølge en undersøkelse gjennomført på oppdrag av Kirkens Nødhjelp,  mener 71 prosent at Norge gjør for lite for å kutte klimautslipp, og over halvparten av befolkningen mener Norge bør går foran andre land. Hvis ikke Norge kan gjøre dette, hvilket land vil dere da ha håp om skal kunne gjøre det?»

Les hele innlegget i Haugesunds Avis 6. september.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*