Munnhuggeri om grønt skifte

Duell_2017-09-06a_Facebook
Finn Bjørnar Lund ønsker duellantene Kari E. Kaski (SV) og Nikolai Astrup (H) velkommen til duell

Det ble til dels høy temperatur ved den siste av Besteforeldreaksjonens dueller om klimapolitikk på onsdag. Nikolai Astrup (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV), hadde fått i oppgave å svare på spørsmålet: «Hvordan skal vi få fart på det grønne skiftet». Astrups hovedbudskap var at den forrige regjeringen hadde gjort en elendig klimajobb, men at nå går alt så mye bedre. Kaski lot seg ikke vippe av pinnen, som ventet. Video med utdrag fra duellen er lagt ut på BKAs facebook-side.

Regjeringsspørsmålet overskygget klimapolitikken
Onsdagens duell hadde et mer overordnet tema enn de foregående duellene. Dette bidro nok til at diskusjonen mellom de to duellantene hadde mer fokus på at valget også er et regjeringsvalg. Derfor langet Kaski ut mot Høyres avhengighet av Fremskrittspartiet mens Astrup viste til at Stoltenbergs regjering hadde gjort sørgelig lite for klimaet.

Statistikk er viktig i den politiske diskusjonen. Kaski mente at klimagassutslippene faktisk hadde gått ned i den forrige regjeringsperioden, mens Astrup hevdet at det er Solberg-regjeringen som har klart å snu trenden. Han mente derfor at regjeringens klimapolitikk begynner å virke. I parentes bemerket skjedde denne nedgangen i den kvotepliktige sektoren mens politikerne hele tiden framhever at det først og fremst er de øvrige samfunnssektorer klimatiltakene må rettes mot.

Paris-avtalens artikkel 12
Møtelederen Finn Bjørnar Lund minnet duellantene om Paris-avtalens artikkel 12 som de tilsynelatende ikke kjente til. Den sier at:

Partene skal samarbeide om å treffe hensiktsmessige tiltak for å bedre utdannelse, opplæring, allmenn bevissthet, allmenn deltakelse og allmenn tilgang til informasjon på området klimaendringer, idet de anerkjenner hvor viktige disse tiltakene er med hensyn til å styrke tiltaksom iverksettes etter denne avtalen.

Lund etterlyste tiltak for å få opp kunnskapsnivået blant folk og for å aktivisere opinionen i arbeidet med å få til et grønt skifte. Dette kom litt overrumplende på politikerne som ikke hadde stort mer å si enn at det ble gitt mye støtte til frivillige organisasjoner.

Siste duell
Dette var den siste av fire duellene om forskjellige sider ved klimapolitikken. Interessen blant publikum som kom forbi på plassen foran Nationaltheatret T-banestasjon, var nok i underkant av det både arrangørene og politikerne hadde regnet med. Desto viktigere var det at noen elever fra Elvebakken vgs. hadde påtatt seg jobben med å gjøre opptak og lage videoer av duellene. Disse blir lagt ut på BKAs Facebook-sider og vil også bli lagt ut på YouTube. På plussiden blant erfaringene med dette var duellantenes positive holdning til opplegget. Espen Barth Eide (Ap) avsluttet med å takke oss for at vi bidro til å sette klimapolitikken på dagsordenen. Det trengs!

Linda Rundquist Parr takker elevene fra Elvebakken vgs. for den store innsatsen med videoopptak av duellene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*