Jernbanekampanje må videreføres

lyntognett
FRAMTIDA GÅR PÅ SKINNER. Slik vil Norsk Bane bygge et nett av høghastighetstog i Sør-Norge. Et fullt realistisk alternativ som blir blokkert av prioriteringene i Nasjonal Transportplan, mener Otto Martens og andre i Besteforeldreaksjonen.

Nasjonal Transportplan har som mål å redusere klimagassutslippene. Men det er en ren papirformulering, mener Otto Martens. I virkeligheten er det en motorveiplan som vil øke utslippene og forhindre satsing på klimavennlige alternativer. Mest påfallende er manglende forståelse av jernbanens muligheter, som ryggraden i transportnettet og grunnlag for næringsutvikling i lavutslippssamfunnet. Saken kommer opp på Besteforeldreaksjonens landsmøte neste helg.

På initiativ fra Besteforeldrenes klimaaksjon ble det sist vinter etablert en «Jernbanekampanjen 2017». 17 organisasjoner stilte seg bak en felles henvendelse til Stortingets Transportkomite, i et forsøk på å endre prioriteringene i Nasjonal Transportplan. Se brevet HER.

Otto Martens har til Besteforeldreaksjonens landsmøte foreslått et vedtak om det det skal gis høy prioritet til støtte for umiddelbar videreføring av denne kampanjen. 

– Flere organisasjoner arbeider for å påvirke myndigheter til å gi høyere prioritet til ulike jernbanestrekninger, og det er fint, sier Martens. Men Besteforeldreaksjonen og Jernbanekampanjen er alene om å påvise at systemtenkninga bak Nasjonal Transportplan er grunnleggende feil. Det er liten sammenheng mellom det Stortinget sier de ønsker og det Stortinget faktisk gjør. De vil at utslippene skal ned og at gods skal overføres fra vei til sjø og bane, osv. Likevel legger de massivt til rette for personbiler og lastebiler, på nye motorveier som går side om side med jernbanen og blokkerer for høyhastighets baner i korridorene mellom de store byene. Dette er vi nødt til å motarbeide, ved blant annet å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag. Et faktagrunnlag som sammenligner «asfalt mot bane» når det gjelder samlede utslipp og nytteverdi for næringslivets omstilling til bærekraftige arbeidsplasser. Jernbaneverkets lyntog-utredning fra 2012 er forrige regjerings villedende bestillingverk for å legge lyntog på is.

Teknologioptimisme et problem
Arkitekt Idar Støwer er en av de andre som jobber for å prioritere kampen for en framtidsretta jernbane. – Vi kom nok for seint i gang med kampanjen i vår og hadde ikke store nok ressurser, sier han. Veg- og bilinteressene i dette landet er jo enormt sterke! Samtidig er det verdt å merke seg at innsatsen fra Naturvernforbundet og en dyktig gruppe i Tromsø, resulterte i at den 3. rullebanen på Gardemoen ble tatt ut av NTP og at en ny utredning om forlengelse av Nord-Norge-banen ble tatt inn.

Idar ser gode muligheter for et videre samarbeid med andre organisasjoner. Politisk er det et stort hinder for å komme videre er at mange politikere lar seg styre av overdreven teknologioptimise, der elbiler og biodrivstoff skal løse alle problemer. Dette skaper urealistiske forutsetninger for debatten og falske forventninger om hva som kan oppnås. Jernbanen derimot bygger på kjent lavutslippsteknologi. – Jeg har prøvd å illustrere noen hovedpoenger for oss i Besteforeldreaksjon med følgende tegning:

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*