Statoil er nødt til å ta rev i seila

Guttorm Kabelvåg 2Nei, nei og atter nei! Det har vært Statoil-styrets respons på alle krav om å trekke seg ut av tjæresand i Canada. Nå kan det likevel virke som det begynner å skje noe, sier Guttorm Grundt fra Røyken. Han er veteran i Besteforeldrenes klimaaksjon og tidligere miljøvernleder i Oslo, og har hvert år tatt turen til Stavanger for å delta på Statoils generalforsamling i protest mot uetiske investeringer. Han er klar til dyst også denne våren. – Det gjelder ikke å gi seg! Et selskap hvor staten er dominerende eier skal ikke og kan ikke motarbeide FNs klimapolitikk og tograders-målet. Her tror jeg den nye konsernledelsen har skjønt litt mer enn den forrige.

Game over for klimaet
Hvis de enorme og sterkt forurensende tjæresand-ressursene blir utvunnet og brent, er det «game over» for klimaet på Jorda, i følge den verdensledende klimaforskeren James Hansen. Da han var i Norge i 2010 for å motta Sofie-prisen, rettet han en sterk oppfordring til regjeringen om å vise handlekraft og gripe inn mot Statoil. Oppgitt over den unnvikende responsen karakteriserte han Stoltenbergs påstander om Norge som et foregangsland, som «crazy».

James Hansen i demonstrasjon mot tjæresand. «Å bli arrestert er ikke så ille. Fu får det på rullebladet, men det er ikke så farlig når du er over 60 år.»

James Hansen i demonstrasjon mot tjæresand. «Å bli arrestert er slett ikke så ille. Du får det på rullebladet, men det er ikke så farlig når du er blitt over 60 år.»

Guttorm liker rein luft og klar tale. – For meg er James Hansen et forbilde når det gjelder sivilt mot og vilje til å ta personlig ansvar, sier han. Verden trenger slik som ham – folk som ikke lar seg innordne, og som ser at vi ikke kan kompromisse med betingelsene for et anstendig menneskelig liv på planeten.

– Vi kan selvfølgelig velge å fortsette som nå, tro på klimaskeptikerne fordi det passer oss, eller la oss berolige av politikernes tåketale – når dét passer oss, holde fram med flyreiser og forbrenne olje, kose oss med shopping og overforbruk og stikke hodet i sanden. Men da velger vi altså å spille russisk rulett med våre etterkommeres framtid, ved å lukke øynene for advarslene fra den best tilgjengelige klimakunnskapen.

Nye toner fra Statoil
Statoils politikk henger ikke på greip, erklærte Guttorm Grundt i forbindelse med fjorårets generalforsamling, der han holdt en sterk appell om ansvar: «Jeg er tilfreds med at Statoil gjennom skatter, avgifter og utbytte bidrar til finansiering av statens pensjonsfond utland, og statskassen. Som bestefar er jeg imidlertid bekymret over Statoils negative klimabidrag til våre barnebarns fremtid. FN klimapanel advarer i sin siste rapport om behovet for dramatiske kutt i CO2-utslippene de nærmeste tiår. Jeg og Besteforeldrenes klimaaksjon skulle ønske at Statoil bidro mer til en fornybar fremtid for kommende generasjoner.»

Men i år er han mer optimist enn på lenge. Statoil taper store penger på tjæresand, og har allerede solgt seg ut av deler av den. Det er framfor alt helt nye toner når Statoils klimasjef John Knight i et intervju nylig med Dagens Næringsliv, innrømmet at tjæresandsatsingen har vært basert på en feilvurdering. «Den potensielle klimaeffekten av oljesandprosjektet er mye klarere nå enn den var i 2007», sa han til avisen. «Hadde vi visst det vi vet i dag, tror jeg kanskje ikke vi hadde gått inn i prosjektet.» Han vil ha en tøffere integrering av klima i selskapets portefølje og prioriteringer, sier han. «Å se på andre og fornybare energibærere er naturlig.»

17. april 2012: femti besteforeldre troppet opp ved Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace. “Besteprotesten” mot tjæresand var støttet av 28 organisasjoner.

17. april 2012: femti besteforeldre troppet opp ved Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace. “Besteprotesten” mot tjæresand var støttet av 28 organisasjoner.

Drømmer om et annet Norge
Det personlige ansvar er grunnleggende viktig for Guttorm Grundt. Som borgere kan vi ikke overlate problemene til politikerne og næringslivet alene, understreker han. Vi eldre må organisere oss, redusere våre egne klimagassutslipp og støtte en ny generasjon politikere og partier med mot til å endre kursen i bærekraftig retning.

– Påstanden vi hører fra den gamle politiske garde, om at norsk olje og gass er en del av løsningen og ikke av problemet – som om alt kan fortsette i gamle spor! – er rett og slett vanskelig å ta alvorlig. De bør jo selv forstå at det er for godt til å være sant.

Hva blir ditt krav nr én til Statoil-styret når du reiser til Stavanger i mai?
– Som bestefar vil jeg ganske enkelt kreve at målet om å begrense global oppvarming til to grader, blir tatt på dypeste alvor. At de tar innover seg at «oljeeventyret» nærmer seg slutten, og satser på en fremtid som er ansvarlig. Statoil må bli et energiselskap med gradvis overgang fra fossile til fornybare kilder. Min drøm er at vi i Norge med vår velstand og store naturressurser feier for egen dør og går foran med et godt eksempel i utviklingen av et fossilfritt samfunn for våre barnebarn og kommende generasjoner. NÅ!

Guttorm  på plass i Kabelvåg, i protest mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

August 2013: Guttorm sammen med kona Elin, på plass i Kabelvåg, i protest mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*