Bedre tog for bedre klima

nattogTog som reisemåte har i mange år vært på vikende front, også på lange distanser. Det må det gjøres noe med, sier togentusiast Finn Bjørnar Lund. En togpassasjer belaster klima med en brøkdel i forhold til fly og privatbil. Dessuten er det hyggeligere! Sammen med leder for Besteforeldreaksjonen i Oslo, Linda Parr har han nylig vært i møte med Samferdselsdepartementet om saken. Det kom i stand etter et brev til NSB om erfaringer med togtilbudet i Norden. Slik det er nå tvinges vi jo nærmest til å fly, mener de to besteforeldrene. Utbyggingen av et moderne tognett ligger langt tilbake. Men også det eksisterende jernbanenettet utnyttes for dårlig.

Mange forbedringsmuligheter
Fra Samferdselsdepartementet deltok avdelingsdirektør Lars Krogseth fra Baneseksjonen og seniorrådgiver Signe Hovbrender fra Kollektivseksjonen. De viste til at regjeringen har uttrykt en sterk viIje til satsing på tog i statsbudsjettet i forhold til budsjettene før. Det gjelder særlig utbygging av «triangler» rundt de største byene, men også driften av lengre strekninger får nye midler. Initiativet og innspillende fra Besteforeldreaksjonen ble tatt positivt i mot, og departmentet vil vurdere å ta dem opp i sine jevnlige møter med NSB.

Fra vår side ble det ikke minst lagt vekt på muligheter for forbedring av togreisetilbudene mellom Norge, Sverige og Danmark:

  • Billettbestillinger (elektronisk, pr. telefon eller ved oppmøte) bør kunne gjøres på en måte som gjør det attraktivt å velge tog. Vi viste til eksempler som åpenbart kan forbedres.
  • Tog er en hyggelig reisemåte, men togbytte gjør det mye mer tungvint. Direkte tog f.eks. til København er sterkt ønskelig, og vil bli enda mer attraktivt når Fehmarn-utbygginga, et stort tunnell- og banesystem fra kontinentet, står ferdig rundt 2020.
  • Billettkjøp må samordnes også for reisestrekninger med ulike selskap som operatører.
  • Det må tas initiativ slik at nordiske jernbaneselskaper samarbeider av hensyn til kundene, og ikke konkurrerer på en måte som skaper frustrasjoner og går ut over kundenes interesse for togreise.
  • Det er også mye som kan gjøres for å markedsføre reise med tog til Nord-Norge (Narvik) via Stockholm.

høyhastEn moderne jernbane i Norden
Utredningen «8-millioners-byen» bør angå norsk jernbanepolitikk også, sier Finn Bjørnar Lund. Dette dreier seg om hvordan en høyhastighetsbane kan utvikles mellom Oslo, Gøteborg og København. Det er fagfolk og entusiaster som står bak utredningsarbeidet. Politikerne står mest på sidelinja, virker det som. Et større seminar om saken arrangeres 13. januar, se: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?event=17586   

Samferdselsministeren sitt initiativ overfor Sverige i 2013 om utvikling av en mer moderne jernbaneløsning mellom Oslo og Gøteborg, både for gods- og persontrafikk, er et annet prisverdig initiativ. Vi ser fram til konklusjonene på utredningen som er varslet ferdig i slutten av 2015, sier Lund. – Og så får vi bare håpe og tro at presset for kortsiktig økonomisk inntjening ikke blir stående i veien for en fornuftig planlegging for framtida, i et klimaperspektiv. Referat fra møtet finner du her: Møte Samferdselsdepartementet

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*