Med framtidsombud som nyttårsforsett

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 8. jan 2015
 • AV:
  Redaksjonen

Mari GUngdomsorganisasjonen Spire lanserte i 2013 initiativet for å etablere et eget framtidsombud i Norge. For å introdusere begrepet for et bredere publikum vil det i tida framover bli avholdt flere arrangementer landet rundt. Framtidsombudet skal fremme rettferdighet mellom generasjonene og jobbe for gode livsvilkår for våre etterkommere. Politikerhorisonten i dag er for kort, og for preget av rent økonomiske hensyn, sier Spire-leder Mari Gjengedal. Ombudet skal peke på hva dagens politikk vil føre til av langsiktige konsekvenser, slik at miljømessige og sosiale hensyn får større plass. Så langt har over 40 organisasjoner stilt seg bak forslaget.

Hvorfor et nytt ombud?
Klima- og miljøproblemene vi står overfor er en direkte konsekvens av kortsiktig tenkning og prioritering, mener Mari Gjengedal. Hun trekker fram Brundtland-kommisjonen som pekte på problemet allerede i 1987: «Vi låner miljøkapital fra framtidens generasjoner uten tanke på, eller mulighet til, å betale tilbake. Vi handler som vi gjør fordi vi kan slippe ustraffet fra det. Framtidige generasjoner har ikke stemmerett ved våre valg; de har ingen politisk eller økonomisk makt; de kan ikke gå i mot våre beslutninger.»

Vi må begynne å forvalte våre ressurser på en måte som tar utgangspunkt i ansvaret vi har overfor framtidige generasjoner. Framtidsombudets arbeid vil forankres i eksisterende lovverk, som blant annet Grunnlovsparagraf 112, som i dag ikke oppfylles: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Framtidsombudets oppgaver
Framtidsombudet vil være en tverrfaglig og politisk uavhengig institusjon som skal jobbe for en mer bærekraftig politikk og argumentere med bakgrunn i behovene til framtidige generasjoner. Ombudet vil arbeide for at hensyn til mennesker og miljø balanseres bedre med hensynet til kortsiktig profitt, og basere seg på forskning og fagkunnskap. Konkret mener Spire at et framtidsombud kan:

 • Etterse at eksisterende lovverk blir fulgt opp
 • Vurdere behov for nye lover og forskrifter
 • Foreta langsiktige utredninger og rådgi politikere
 • Bidra til en mer helhetlig og effektiv bærekraftig forvaltning
 • Bidra til demokratisk debatt ved å bevisstgjøre og engasjere befolkningen
 • Gi bærekraftig utvikling et ansikt og sette nye og viktige tema på agendaen

Se mer om kampanjen på SPIREs nettsider: http://spireorg.no/vi-mener/framtidsombud

Førti organisasjoner støtter forslaget om et framtidsombud i Norge

BRED STØTTE. Mer enn førti organisasjoner med tilsammen flere hundre tusen medlemer  støtter forslaget fra Spire om et framtidsombud i Norge.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*