«Jeg er bare en bestefar …»

hansen TUJames Hansen var blant de første som slo alarm om de menneskeskapte klimaendringene, og følgene av fortsatte utslipp av CO2. Som verdensledende forsker og utrettelig aktivist har han som ingen annen enkeltperson bidratt til å gi den folkelige klimabevegelsen retning og legitimitet. For Hansen er intergenerational justice – rettferdighet mellom generasjonene – det viktigste, og han unnlater sjelden å trekke fram sine barnebarn og omtanken for dem som den viktigste motiverende kraft. Vitenskap, politikk og moral kan ikke holdes adskilt. Vi har samlet noen sitater fra hans mange artikler og foredrag.

Jeg har vært veldig naiv. Jeg har tenkt at hvis jeg bare la fram resultatene fra forskningen tydelig og klart nok, så vil folk forstå og politikere og beslutningstakere gjøre de riktige tingene.

Vi har visst siden 1800-tallet at mer karbondioksid gjør at atmosfæren holder på mer solvarme. Riktig mengde gjør at klimaet er tilpasset menneskelivets behov.

Det vi gjør med fremtiden til våre barn, og de ​​andre artene på planeten, er et tungt moralsk spørsmål.

«Å bli arrestert er ikke så smertefullt. Selvfølgelig får du det på rullebladet, men det er ikke så farlig når du er over 60 år.»

«Å bli arrestert er ikke så ille. Selvfølgelig får du det på rullebladet, men det er ikke så farlig når du er over 60.» Fra demonstrasjon i Washington mot Keystone-rørledninga som skal føre olje til USA fra Canadas tjæresand.

Å øke CO2-mengden i atmosfæren er som å kaste et ullteppe oppå senga.

Global oppvarming er ikke et framtidsscenario. Det skjer her og nå.

Faktum er at CO2 fra fossilt brensel blir værende i klimasystemet i årtusener.

Den moralske og politiske utfordringen fra klimaendringene kan sammenlignes med Lincolns kamp mot slaveriet, eller Churchills motstand mot nazismen; det er ikke den slags saker der du kan gå på akkord med din overbevisning.

Klimakvote-systemet med kjøp og salg av utslippstillatelser, foreviger den forurensingen det er ment å skulle avskaffe.

Klimafornekterne ønsketenker. Planeten er ute av balanse. Vi kan måle det. Mer energi kommer inn enn det som slipper ut.

Naturødeleggelsene som Statoil er med på i tjæresandområdene i Canada ville aldri blitt tillatt av nordmenn i Norge.

Det er vanskelig for oljeindustrien å la olja forbli i bakken, slik vi vet er nødvendig. Det vil ikke skje før politikerne gjør det økonomisk ulønnsomt å pumpe den opp.

Trusler om straffeforfølgelse skremte ikke Martin Luther King – og rettferdighet mellom generasjonene er et moralsk spørsmål av like stor betydning som borgerrettigheter.

Det som frustrerer mange, meg selv inkludert, er at vi gjennom demokratiske valg kan bestemme hvem som skal ha makt, men det vi deretter får er politiske ledere som bare driver med grønnvasking.

Vitenskap og politikk kan ikke holdes adskilt. Jeg har sett at politikere gjerne tyr til enkle løsninger som passer dem i øyeblikket. Men det er lett å se at det ikke holder i det lange løp, gitt tilgjengelige vitenskapelige data og empirisk informasjon.

Jeg er blitt beskrevet som «the grandfather of global warming». I virkeligheten er jeg bare en helt vanlig bestefar som ikke vil at mine barnebarn skal si at bestefar forsto hva som skjedde, men ikke gjorde det han kunne.

Vippepunkter er så farlige fordi hvis vi passerer dem, vil klimaet komme ut av menneskehetens kontroll. Hvis innlandsis går i oppløsning og begynner å skli ut i havet er det ingenting vi kan gjøre med det.

Det som gjør tjæresand spesielt motbydelig er at den energimengden vi til slutt sitter igjen med, per enhet karbondioksid, er så liten. Det er som om du skulle brenne kull i bilen din.

Regnet per innbygger er Storbritannia ansvarlig for mer karbondioksid i atmosfæren enn noen annen nasjon på jorden, fordi de har sluppet det ut siden begynnelsen av den industrielle revolusjon.

«Et land som Norge kan påvirke hvis dere gir opp tjæresand og presser andre land til å gjøre det samme.»

«Et land som Norge kan påvirke hvis dere gir opp tjæresand og presser andre land til å gjøre det samme.»

Flere ganger i jordens historie har vi hatt perioder med rask global oppvarming, som en følge av selvforsterkende tilbakekoblinger. Hver gang ble mer enn halvparten av plante- og dyreartene utryddet. Nye arter kommer til over titalls og hundrevis av tusener av år. Men dette er tidsskalaer og generasjoner vi knapt kan forestille oss.

To grader global temperaturøkning er nok til å gi substansiell smelting av Antarktis og Grønland. Da bryter helvete løs.

Forskere kan ikke peke på en enkelt ekstremværhendelse og si at det skyldes klimaendringer. Men det faktum at hyppigheten og intensiteten av slike hendelser øker, skyldes helt klart global oppvarming.

Vi må si klart fra til regjeringen og våre politikere, at vi forventer de tiltak av dem som er nødvendig for å beskytte klimaet for dem som er unge, for fremtidige generasjoner og for alt liv på planeten.

Hvis vi bruker opp alt fossilt brensel, vil det ødelegge planeten slike vi kjenner den, og det stabile klima der den menneskelige sivilisasjonen har utviklet seg.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*