Nytt nummer av magasinet Klima

2013-5Det populærvitenskapelige magasinet Klima fra Cicero Senter for klimaforskning kommer ut seks ganger i året, og du kan få det gratis tilsendt i posten. Artiklene  i siste nummer har bakgrunn i rapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram i høst, med status for forskningen på jordens klima, og hvordan vi er i ferd med å endre det. Her får vi bl.a. «FNs klimapanel – for nybegynnere» som forteller om hvordan tusenvis av forskere fra hele verden er involvert i arbeidet. «Bare det at man klarer å få såpass mange med på samme publikasjon, og klarer å nå et sett med felles konklusjoner, er unikt i moderne forskningshistorie.»

Forskningsbasert kunnskap

Klima er det eneste magasinet i Norge, og i Norden, som i sin helhet er viet formidling av klimaforskning, forteller redaktøren Tove Kolset.  Etter en beskjeden oppstart for 20 år siden har det nå nesten 10 000 abonnenter. Kolset tror det har mye å si for den allmenne bevissthet om klimautfordringene. – Vi ønsker å gi våre lesere nyttig og pålitelig kunnskap, og skriver både om norsk og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Forskere landet rundt bidrar, det er veldig gledelig.

ToveHvem er leserne dine, vet du noe om det?
 – Vi vet en god del fra leserundersøkelser vi har gjennomført. Flesteparten er ikke selv forskere, men folk som trenger klimakunnskap i sitt arbeid i forvaltningen, i næringslivet og skoleverket – og i politikken. Vi har også en god del lesere blant skoleelever og studenter.

Noen mener at et slikt blad burde ha mer politisk brodd?
 – Vår rolle er å formidle forskningen, ikke å utforme politikken. Det er det andre som skal gjøre. Men selvsagt er det et mål at vår forskning skal være relevant for beslutningstakere og politikere, slik at kunnskapen skal ligge til grunn for politikkutformingen.

Er det også derfor det er så lite debatt i bladet?
 – Du må huske at vi kommer ut annenhver måned. Man skal være en tålmodig debattant for å vente så lenge på svar. Andre fora er nok mer velegnet for debatt. Men når det er sagt, så får vi en god del respons på artikler i Klima, og det liker vi godt.

Utgivelsen av Klima er støttet av Miljøverndepartementet, og magasinet  er gratis. Du går bare inn på Ciceros hjemmesider og tegner deg som abonnent. Dessuten ligger bladet på nettet: se nummer 5-2013.

 

Spre klimavett,
del denne saken!