Keep the oil in the soil

Den nigerianske miljøforkjemperen Nnimmo Bassey er tildelt Raftoprisen for 2012; «in recognition of his long-term fight for people’s right to life, health, food and water in a world affected by complex and threatening climate change and mass environmental destruction». Hvis folk ikke har rent drikkevann eller matjord, mangler de også grunnleggende menneskerettigheter, mener prisvinneren. Han kritiserer åpent norsk oljepolitikk. «Norge har ingen lederrolle i kampen mot global oppvarming så lenge de nasjonale utslippene fortsetter å øke og utvinningen av olje og gass blir intensivert», sa han i et intervju med BT under Durban-møtet 2011.

Spre klimavett,
del denne saken!