Folkeopplysning i tjue år

Det populærvitenskapelige magasinet Klima utgis av CICERO Senter for klimaforskning. Etter en beskjeden oppstart for 20 år siden har det nå nesten 10.000 abonnenter. Redaktør Tove Kolset er glad for utviklingen, og tror magasinet har mye å si for den allmenne bevissthet om klimautfordringene. Hun ønsker seg enda flere lesere og minner om at alle kan få bladet levert i postkassen – helt gratis.

Les Klima på nettet          Klima tilsendt i posten

Forskningsbasert kunnskap
Klima er det eneste magasinet i Norge, og i Norden, som i sin helhet er viet formidling av klimaforskning, forteller redaktør Kolset. – Vi ønsker å gi våre lesere nyttig og pålitelig kunnskap, og skriver både om norsk og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Forskere landet rundt bidrar, det er veldig gledelig.

Hvem er leserne dine, vet du noe om det?
– Vi vet en god del fra leserundersøkelser vi har gjennomført. Flesteparten er ikke selv forskere, men folk som trenger klimakunnskap i sitt arbeid i forvaltningen, i næringslivet og skoleverket – og i politikken. Vi har også en god del lesere blant skoleelever og studenter.

Noen mener at et slikt blad burde ha mer politisk brodd?
– Vår rolle er å formidle forskningen, ikke å utforme politikken. Det er det andre som skal gjøre. Men selvsagt er det et mål at vår forskning skal være relevant for beslutningstakere og politikere, slik at kunnskapen skal ligge til grunn for politikkutformingen.

Er det også derfor det ikke er så mye debattstoff i bladet?
– Du må huske at vi kommer ut seks ganger per år. Man skal være en tålmodig debattant for å vente et par måneder på svar. Andre fora er nok mer velegnet for debatt. Men når det er sagt, så får vi en god del respons på artikler i Klima, og det liker vi godt.

Et blad i utvikling
Hvordan er det så å være redaktør for «et godt, gammeldags folkeopplysningsblad», synes du?
– Det er veldig artig å jobbe med Klima! Vi har en redaksjon med svært kompetente medarbeidere, både journalister og forskere. Vi har kommet en godt stykke på vei med magasinet, men mye utviklingsarbeid gjenstår før vi er helt fornøyde.

Og så vil du ha enda flere lesere. Hva gjør man for å bli abonnent?
– Utgivelsen er støttet av Miljøverndepartementet, så magasinet  er gratis. Du går bare inn på våre hjemmesider www.cicero.uio.no og tegner deg som abonnent. Dessuten ligger bladet på nettet, selvsagt.

Spre klimavett,
del denne saken!