Når akademikere villeder

Skoler og mange bibliotek har i løpet av det siste året fått tilsendt et hefte fra klimanekter-foreningen «Klimarealistene», med artikler av professorer ved Universitetet i Oslo. Dette har fått to fra Besteforeldreaksjonen til å gripe pennen fatt. I bladet Utdanning skriver de at «skoleelever og studenter fortjener bedre – oppdatert, velskrevet og lettfattelig kunnskap om den kompliserte sannheten om vår enestående klodes klima».

På tide med et varsko!

Vi spør den ene av de to, forfatteren Mette Newth, om hvorfor de har valgt å gå så kraftig ut. Bidrar de ikke dermed til å gi klimafornekterne mer oppmerksomhet?

 – Det er nok mange forskere og andre som har håpet at vranglæren forsvinner av seg selv om den ignoreres. Men dessverre, så enkelt er det ikke.  For at ikke enda flere unge og voksne skal villedes til å tro at klimaendringene ikke er alvorlige, må vi ta til motmæle. 

Les kronikken «Når akademikere villeder om klimaendringer». 

Skeptikere uten troverdighet

Det dere skriver er basert på et lengre notat fra forskere ved Cicero og Bjerknessenteret, er det ikke så?

 – Jo, og vi håper og tror at mange vil lese og videreformidle dette notatet, der de såkalte skeptikernes påstander blir grundig tilbakevist på vitenskapelig grunnlag. Særlig når akademikere forsøker å spre påstander i skolen, må det stilles krav om større faglig etterettelighet. 

Likevel må vel synspunktene deres få lov å komme fram?

 – I ytringfrihetens navn, selvsagt, og fornekterne kommer i overmål til i orde i pressa, på nettet og med egne påkostede kampanjer, som denne, som altså rettes mot skoleverket. Mediene likestiller altfor ofte den overveldende mengden seriøs klimaforskning med en liten gruppes tvil og konspirasjonsteorier. Det medfører handlingslammelse, og det taper både vi og klodens klima på.

Men hva vil dere egentlig at skolen og lærerne skal gjøre? De kan jo ikke forventes å ha full innsikt i et så vanskelig saksområde som klima?

 – Selvsagt kan verken skolen eller vi andre legfolk bli eksperter. Men alle kan være med å forhindre at klimafornekternes blindvei blir fulgt. Det samfunnet trenger er kritiske, reflekterte, modige unge mennesker som ikke nøler mer med å omsette kunnskap i handling, i tråd med føre -var -prinsippet, før det er altfor sent.

Spre klimavett,
del denne saken!