Gryr i Norden: sosialt og økologisk ansvar

Nordisk fagbevegelse går nå tungt inn i klimakampen, med vekt på utvikling av grønne arbeidsplasser. «Norden trenger lønnsomme bedrifter, robuste velferdssystemer, intakte økosystemer og samarbeidsrelasjoner som sikrer en langsiktig bærekraftig utvikling», heter det i en deklarasjon vedtatt av  Nordens Faglige Samorganisasjon (NSF). – Bærekraft er ikke bare et miljøspørsmål. Det handler om hvordan vi lever og arbeider, og hvordan samfunnet som helhet fungerer, sier Loa Brynjulfsdotttir, generalsekretær i NSF.

Framtidsdeklarasjonen

«Kult att det finns så många engagerade besteforeldre som arbetar för en bättre framtid för barnbarnen!» Generalsekretæren er tydelig fornøyd når vi kontakter henne etter årets kongress i Ålesund.

NFS framtidsdeklaration ser hun som et gjennombrudd for en ny måte å tenke på.  – Vi har en gryende forståelse av at bærekraft-omstillingen er dagens og morgendagens avgjørende spørsmål. Hvis vi ikke klarer å nå våre miljømål, og stoppe den globale oppvarming, trues både ressurser, velferd og folkehelse, sier Loa. Nordisk fagbevegelse har en sentral rolle å spille i utviklingen av et bærekraftig, men samtidig solidarisk og verdiskapende samfunn.

Et grønnere arbeidsliv

– Vi ønsker å være være pådrivere og sørge for at den nødvendige grønne omstillingen skjer, men på en slik måte at vi får en «just transition». Både arbeidstakere, bedrifter og forbrukere må ta aktivt del i omstillingsprosessen. Lykkes vi i dette, kan vi sa fram mot et Norden med solide og konkurransedyktige arbeidsplasser også i framtiden.

Men dette kan vel ikke fagbevegelsen makte alene?

– Skal vi klare å snu miljøutfordringene til noe positivt, og se mulighetene, må vi alle våge å tenke i nye baner, også når det gjelder politiske allianser. Men kravet og budskapet fra fagbevegelsen må alle aktører ta innover seg: Uten en tydelig vekt på sosial rettferdighet og trygge arbeidsplasser, blir det vanskelig å få til de omprioriteringer samfunnet trenger  –  tilstrekkelig omfattende og tilstrekkelig raskt.

Se også reportasje i Klassekampen fra NFS  –  nordisk samling..

 

.

Spre klimavett,
del denne saken!