Flere smarte aksjoner

syk klode 3
3. sept. 2021: «Planet på sotteseng» – BKA demonstrerer foran Stortinget sammen med andre solidaritetsorganisasjoner. Foto: Mari Hasle Einang

Framtida for våre barnebarn avgjøres nå. Og vi kan ikke se på at verden styrer mot 2.5 gr. oppvarming slik business as usual innebærer. – Det er utålelig, fastslår Bodvar Sonstad, som er oppfinner av BKAs plakatvester, klimavandringer m.m. Nå har han fått med seg hele organisasjonen på en aktivisme-idédugnad: –Til handling!

Kraftfulle politikkforandringer kommer ikke av seg selv, de må framprovoseres, – og BKA kan bidra enda mer, mener Bodvar. Det gjelder både å få folk flest til å forstå hvor enormt viktig dette er, og å få politikerne til å handle. Derfor tok han initiativ til en egen «aktivismegruppe» med formål å vekke oppsikt, bidra til synlighet – og gjerne utløse munterhet! Høsten 2023 fikk gruppa sitt mandat fra BKAs landsstyre: De skal samle inn og utvikle ideer til aktivisme og aksjoner som vekker positiv oppmerksomhet for BKAs budskap, idéene skal legges i en idébank, slik at de kan brukes og tilpasses av alle, og gruppa skal være pådriver for å få satt i verk aktivisme og aksjoner lokalt eller nasjonalt. Med seg har Bodvar hatt Hans Kristian Solbu (Trondheim), Heidi Gretland (Oslo), Linda Parr (Nittedal, styreleder BKA), og Wenche Cumming (Vesterålen).

Arbeidet har resultert i en stor samling idéer og forslag, der noen, men ikke alle, er prøvd i ulike sammenhenger, av BKA eller andre organisasjoner.
Se liste over aktivisme-idéer fra aktivismegruppa 2024
Se også oppsummering av gruppearbeid på landsmøtet 2024

Fra landsmøte Oslo 28. april: Bodvar får med seg deltakerne i gruppearbeid om «smart aktivisme».

Selv har Bodvar Sonstad stor tro på BKAs rolle i samfunnet, og våre muligheter for politisk påvirkning, både sentralt og lokalt (han bor selv i Valdres). – Men det er kanskje også slik at vi gamlinger lett kan henfalle til det som er behagelig, og trøste oss med at det vi gjør tross alt er bedre enn ingenting, osv. Vi må ikke glemmer at all CO2 som slippes ut nå, hoper seg opp og forblir lenge i atmosfæren. Den vil fortsette sine skadelige virkninger langt inn i framtida. Her hos oss kan vi i liten grad påvirke det som skjer i Kina og India. Men vi kan uten tvil presse mer effektivt på våre egne myndigheter, som ikke er i nærheten av få ned utslipp så det monner!


Oktober 2018: På plass ved Frognerparken for å ta imot bompengemotstanderne og deres kjør-sakte-aksjon. Foto: Frode R Jensen

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Elisabeth Tveter Briseid | 25.05.2024

    Takk til Bodvar for de flotte og nyttige plakatvestene, og til dere som poengterer betydningen av at vi er ute og aksjonerer!
    Her er masse inspirasjon! Spredning av aksjonene gjennom media mangedobler effekten. Kan vi få til en overraskende visuell vri på en aksjon , øker sjansen for å «komme i avisa» eller på lokal/distriktsfjernsyn.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*