Generalen

andrew bka rund

I to og et halvt år har Andrew Kroglund vært tilsatt som generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. Det har vært begivenhetsrikt og krevende, men framfor alt hyggelig og interessant – og han har lært mye, sier han i en samtale med oss. Fra nyttår gikk han inn i sin andre åremålsperiode, og vil gjerne dele noen tanker og erfaringer.

Nå i begynnelsen av 2024 bikket BKA for første gang 7000 medlemmer. Andrew Kroglund kaller det en milepæl. – Da jeg begynte i organisasjonen, var vi litt over 5000. Det var da BKA fikk statsstøtte, ble med i «det gode selskap» – og fikk råd til å ansette sånne som meg!
– Jeg må bare få sagt at jeg er stolt og glad over å tilhøre et slikt aksjonsfellesskap som BKA. Det er så mange ildsjeler og så mye akkumulert kunnskap i medlemsmassen. Måten vi nå organiserer oss på gjør at vi blir en formidabel kraft i samfunnsdebatten. En nødvendig kraft, en annerledes kraft! Med styreleder Linda Parr i førersetet har vi det siste året tatt noen viktige organisatoriske skritt, ikke minst ved at vi har fundert mye av arbeidet vårt på et aktivt landsstyre, og flere gode, faglig sterke temagrupper. Det gjør at vi kan levere svært gode innspill i den offentlige debatten, og at vi fremstår som om vi har et svært sekretariat, noe vi ikke har. Fornybargruppa, for eksempel, har nettopp levert et fyldig notat som blir vårt høringssvar til rapporten fra Klimautvalget 2050, et særdeles viktig styringsdokument for framtida, som BKA har tenkt å sørge for ikke havner i en skuff.
– Og så har det skjedd mye også rent praktisk-organisatorisk?
– Ja, vi har fått oss kontorer hos Forum for utvikling og miljø, midt i Oslo og lett tilgjengelig. Det har bidratt til at vi er en del av et større faglig miljø, og har fått gode møtelokaler. Og vi har også flotte folk i vårt lille sekretariat. Vår sekretær og kontorleder Silvia Leine, og vår materialforvalter og medlemspleier Svei Rognlien, er unike. Uten disse to kunne vi ha pakket sammen! Og la meg også ile til å nevne BKAs grunnlegger, Halfdan Wiik, som nå styrer med vår nettside – som kan måle seg med hvilken som helst stor organisasjon!
– Vi er altså blitt 7000, trygt over det som kreves for å motta en generøs årlig støtte fra staten. Men det skal ikke stoppe der?
– BKAs potensiale er uten tvil større. Og kjøttvekta er selvfølgelig viktig! I de to årene som kommer ser jeg for meg at medlemsmassen fortsatt øker, og at lokallagene arbeider med saker som er viktige og som føles meningsfulle i den konteksten de er i. At vi blir flere lokale lag betyr også mye for vår store felles sak – ved at vår særegne verdiorienterte profil viser igjen rundt om i landet, i mange og ulike saker. Selv håper jeg å få tid til å reise litt mer og besøke flere av folka våre.
– Tenke globalt, handle lokalt!
– Absolutt, det er slik det skal være. Men som NRK så fortjenstfullt har dokumentert i det siste, er det langt fram mange steder. Den kommunale politikken blir lett for trangsynt, helheten blir glemt. Og da må vi i BKA være der for å minne om at barnas klima og framtidas livsvilkår, er vårt ansvar – dvs. ditt ansvar, som politiker!
– Ellers er, slik jeg ser det, den store saken som ligger foran oss, først og fremst stortingsvalget 2025. Det er et skjebnevalg. Det kan man kanskje si om alle valg. Men denne gangen er det bare fem år igjen til Norge skal nå sine ambisiøse klimamål. Så langt har det gått fryktelig tregt. BKA nedsetter akkkurat i disse dager en egen arbeidsgruppe som skal legge opp en strategi for vår valgkampinnsats. Igjen blir det viktig at BKA har en egen selvstendig stemme i debatten.
– A propos stemme – vi snakker mer om natur og naturvern enn vi gjorde tidligere, ikke?
– Jo, og jeg er svært glad for at BKA fikk dette inn i formålsparagraf og styringsdokumenter, at vi også er opptatt av natur. Det har gjort oss mer relevant som organisasjon, og er en like viktig kampsak som klima; to sider av samme mynt, og det hele kan kokes ned til spørsmålet om livsverdier; hva vil vi; hvilket type samfunn skal vi skape. Det er dette det vil dreie seg om også i vårt nye Klimasmie-hefte som vi planlegger for årets Arendalsuke. For å være konkret, så vil vil i løpet av våren samle artikler som skal inngå i en antologi som tar for seg hvordan økonomi kan bidra til et økologisk basert samfunn. Heftet vil bli brukt til skolering av medlemmer og andre interesserte. Det skal legges ut på våre hjemmesider, og vil bli trykket i noen hundre eksemplarer. Vi satser på å bidra inn i det offentlige ordskiftet på temaområdet sirkulærøkonomi.
– Noe du vil nevne til slutt?
– En virkelig stor sak vi arbeider med, er at vi ønsker å invitere alle våre europeiske søsterorganisasjoner til en stor konferanse her i Oslo i slutten av august 2025. Det nystarta European Grandparents for Climate så dagens lys i Brussel i november i fjor, og BKA har bidratt sterkt med fødselshjelp – som den suverent største og best organiserte av partnerne. Etter å ha vært på en nordisk konferanse i september, i Reykjavik, om eldre og klimaengasjement, har vi også fått gode kontakter i Klima- og miljødepartementet, som kan gi oss litt drahjelp inn i dette arbeidet.
– Og helt til slutt, la meg legge til at jeg gleder meg til de to kommende årene, og jeg digger at det er så mye kultur og humor i denne organisasjonen. Det bidrar også til et bedre klima!


Klimasang i Arendal: «Du vet du er på Arendalsuka når du støter på en gjeng syngende pensjonister i Besteforeldrenes klimaaksjon.» Aftenposten, august 2017.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Thelma Kraft | 20.01.2024

    Takk Andrew, jeg er svært glad for at du er vår generalsekretær, du er kunnskapsrik og inspirerende. Jeg har vært medlem i flere år nå, mer og mindre aktiv, var leder i Bergen for noen år siden. Organisasjonen er stor og engasjementet er stort og viktig. Jeg har god kontakt med Halfdan som står på med både kunnskap, inspirasjon og nærhet. Svært mange jeg treffer kjenner til BKA 🙂
    Jeg er ganske ofte i Oslo , min sønn bor der og jeg har barnebarn der. Jeg har derfor sagt til Linda (som er en fabelaktig ressurs for organisasjonen) – at jeg gjerne vil ha info om ulike aktiviteter når det passer.
    Vi gir oss ikke. Takk!

  2. Andrew Kroglund | 22.01.2024

    Takk for gode ord, Thelma!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*