Høyre svikter

ved rådhuset
Besteforeldrene i Bergen demonstrerer ved åpning av bystyremøtene. Denne gangen hadde de selskap av mange demonstranter mot nedskjæringer på sosialbudsjettet.

Skal Norge nå klimamålene, må kommunene gjøre sin del av jobben. Men i Bergen vil det nye Høyre-byrådet skrote nullvekstmål for biltrafikken og prinsippet om arealnøytralitet. Budsjettet har store kutt i klimasatsingen, – til gjengjeld blir det flere parkeringsplasser. Besteforeldrene kan ikke gjøre annet enn å protestere og utfordre.

FAKTA: Etter valget i høst har Bergen fått et nytt byråd av Høyre, FrP og Sp. De er i mindretall, og må derfor også støtte seg på INP, Pensjonistpartiet og den lokale Bergenslisten, som alle er opptatt av å reversere bymiljøtiltak som det avgåtte byrådet valgte å prioritere. Det besto av Ap og Venstre, med støtte fra MDG, SV, KrF, Rødt og Sp.

Karin Lovise Skjerdal er nestleder i lokallaget av BKA, og var en av dem som hadde tatt turen til sentrum denne 19. desember-morgenen, for å stå utenfor rådhuset med et banner godt synlig for bystyrerepresentantene på vei inn til møte: «BARNAS KLIMA – DITT ANSVAR». Egentlig hadde hun et visst håp til Høyre, forteller hun, etter uttalelser fra den nye byrådslederen. Men her virker det som FrP og INP etc. har fått alt for mye av hånden på rattet. Hun er SÅ skuffa – slik hun ga uttrykk for nylig i et innlegg i Bergensavisen. Vi har bedt om kommentar fra Bergen Høyre, uten å få svar:


EN BREMSEKLOSS I DET GRØNNE SKIFTET

Gjennom sin tiltredelseserklæring viser det nye Byrådet at de lar seg styre av kortsiktighetens tvangstrøye.

Vi trenger sårt ny styringstrend, også på kommunalt nivå. I stedet har vårt nye Byråd gått tilbake til det forslitte ja-mantraet: Ja til mer nedbygging av natur, ja til mer makt til utbyggere og næringsliv. Hva dette betyr nei til, ser ikke ut til å bekymre dem.

De vil skrote nullvekstmålet i trafikken. Det betyr mer støy, køer, svevestøv og mikroplastutslipp. Mer bilbruk per person betyr større etterspørsel etter nye biler, – dermed øker produksjonsutslipp og uttak av naturressurser i produksjonslandene. Her hjemme vokser haugen av bilvrak.

De vil ha flere parkeringsplasser i og rundt bysentrum. Det betyr mindre plass til lekeplasser, gågater, grønne oaser, sosiale møtesteder og sentre for ombruk, reparasjon og skaperglede.

De setter på vent Bergens viktigste klimatiltak, nemlig videre utbygging av Bybanen. Vi risikerer at hele prosjektet går i vasken.

De er uten motforestillinger til Hordfast, som betyr storstilt nedbygging av urskog, myrområder og sårbar kystnatur pluss stor trafikkøkning inn mot Bergen.

De vil forlate prinsippet om arealnøytralitet, forenkle saksbehandlingen i byggesaker og fortsette bygging av skogsbilveier. Dermed øker både karbonutslippene og trusselen mot biologisk mangfold.

Fint at byrådet vil sette opp insekthoteller. Insektene trenger vern. Men hovedproblemet er tapet av naturlige leveområder. Insektene trenger fllere oaser med blomster og gjerne frukttrær, ikke med mer asfalt.

For oss som er bekymret for klodens økologiske forfatning, betyr Byrådets politiske signaler at vi bare blir enda mer fortvilte. De kan nok virke forlokkende for den som er mest opptatt av lommebok og komfort. Men for våre barn og deres etterkommere er vi det grunn til å frykte at det betyr vanskelige livsvilkår.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gro Fjeldtvedt | 19.12.2023

    Trist lesestoff du refererer til, men dessverre sant. Det er nesten ikke til å tro at velgere går for dette.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*