Global protest mot Norge

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 2. okt 2023
 • AV:
  Redaksjonen
gruvedrift havbunn
Gruvedrift på havbunnen. Ill. fra WWF

Over 30 organisasjoner fra hele verden krever at statsminister Gahr Støre går av som leder av Havpanelet for en bærekraftig havøkonomi, – om ikke Norge snur i saken om gruvedrift på havbunnen og stanser sine planer. I dag er det markeringer utenfor norske ambassader i 19 land, i tillegg til en aksjon utenfor Stortinget kl. 15.30.

Bakgrunn: 
 • Gruvedrift på havbunnen risikerer å bli Norges største naturinngrep noensinne. Vi risikerer å utrydde arter vi ikke vet finnes, forstyrre verdens største karbonlager og sette verdens fiskebestander i fare.
 • Flere statlige organer, blant annet Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet, har kritisert konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpningsmeldingen. Den skal være så mangelfull at den ikke kan danne grunnlaget for en helhetlig vurdering av miljøkonsekvensene av leting og utvinning.
 • Vi vet nesten ingenting om miljøforholdene i over 99 prosent av det planlagte åpningsområdet.
 • Å starte åpningsprosessen går imot Norges lovord om å forvalte naturressursene i henhold til vitenskapelige råd og føre-var-prinsipp.
 • Det er stor internasjonal motstand mot gruvedrift på havbunnen. 21 land, inkludert Tyskland, Frankrike, Portugal, Fiji og Palau, som Norge leder Havpanelet sammen med, samt Europaparlamentet, har tatt til orde for en pause eller forbud mot den nye industrien. De er støttet av en rekke organisasjoner, flere urfolksgrupperforskerefiskeri- og sjømatorganisasjoner og store selskap.
 • I tillegg har Europas toppforskere konkludert med at mineralene fra havbunnen ikke er nødvendige for å gjennomføre det grønne skiftet.
 • Norge bør ta ansvar som leder av Havpanelet, si nei til en miljøskadelig næring og gå foran i kampen mot gruvedrift på havbunnen.
Dagens markeringer:

Gjennom markeringer fra Australia og USA til Mosambik og Belgia, samt flere steder i Norge, markerer miljøaktivister globalt sin avstand til den norske regjeringens planer om å åpne et område på størrelse med New Zealand, helt opp til kysten av Svalbard, for gruvedrift på havbunnen – uten tilstrekkelig kunnskap.

Gahr Støre har fått et brev med det samme tydelige budskapet: Han må stanse gruvedrift på havbunnen eller gå av som leder av Havpanelet, som han leder sammen med presidenten av Palau.

Gjennom Havpanelet har Norge forpliktet seg til å «beskytte og gjenopprette havets helse», forvalte havet «100 prosent bærekraftig» og «sikre havets helse og rikdom for fremtidige generasjoner». Aktivistene og organisasjonene som i dag står sammen, mener gruvedrift på havbunnen er i strid med disse forpliktelsene og flere av Havpanelets anbefalinger og kjerneprinsipper. De mener også at Norges omdømme nå står i fare, og at den store internasjonale bølgen av kritikk bør være en vekker for både regjeringen og Norges befolkning.

I brevet skriver de at det ikke er for sent for Støre å leve opp til ansvaret som ligger til hans rolle i Havpanelet, og etablere Norge som et ledende land i den økende motstanden mot gruvedrift på havbunnen. Videre står det: “Vi oppfordrer deg til å ta et steg tilbake, ikke tillate denne ødeleggende virksomheten og støtte et globalt moratorium mot gruvedrift i dyphavet. Med mindre den norske regjeringen stopper åpningsprosessen, mener vi at Norge bør trekke seg som leder av Havpanelet.”

Organisasjonene som har signert brevet til Jonas Gahr Støre:
AbibiNsroma Foundation, The Blue Climate Initiative, Civil Society Forum of Tonga, Deep Sea Mining Campaign, Deep Sea Conservation Coalition, Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation, Greenpeace, Kiwis Against Seabed Mining (KASM), #LookDown, Oceans North, Sciaena, Seas At Risk, SeaLegacy, Sharkproject, Sustainable Ocean Alliance, Te Ipukarea Society, Tonga National Youth Congress, Tuvalu Climate Action Network (TuCAN), Women4Oceans, WWF International, Bellona Foundation, Besteforeldrenes klimaaksjon, BirdLife Norway, ForUM, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima, Spire, World Saving Hustle og WWF Verdens naturfond

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*