De grå panterne!

BKA marsjerer Oslo
Norske grå pantere på Karl Johans gate.

Besteforeldrenes klimaaksjon er i en klasse for seg – «en meget aktiv og stor organisasjon», konstateres det i et notat fra Nordisk Ministerråd, om «Elders and Climate Issues». Men i hele Norden er det grupper av eldre klimaaktivister, med et felles ønske om å stå opp for barns rettigheter. I Sverige kaller de seg Grand Panthers!

Dette kan vi lese mer om i Dagsavisen 2. oktober, i forbindelse med et seminar for «klimabesteforeldre» i Reykjavik nylig. Generalsekretær Andrew Kroglund i BKA opplever det som veldig naturlig at eldre er med og tar et særlig ansvar. Viktige momenter i den sammenheng er at:

  • andelen eldre i befolkningen øker
  • helsetilstanden til dagens eldre er generelt bedre enn tidligere
  • pensjonister har mer fritid og bedre økonomi enn yngre mennesker
  • eldre har mye erfaring og kunnskap som kan komme til nytte i klimadebatten
  • eldres aktive deltakelse i slikt arbeid vil både berike deres egne liv og forbedre levevilkårene for framtidige generasjoner

Men som Dagsavisen slår fast – det er tross alt nesten en million over 67 i Norge, så da er vel ikke snaut 7000 BKA-medlemmer så mange likevel, selv om vi er suverent størst i Norden?
– Nei, langt flere eldre må organisere seg og bli mer engasjert i klimaspørsmål, innrømmer Andrew Kroglund. – De må ta klimaendringene inn over seg og også endre eget atferdsmønster. Hele samfunnet vil være tjent med det, og det vil også bli lettere for politikerne å fatte upopulære klimavedtak da, mener han.
– Han forteller ellers at det arbeides med å få økonomisk støtte til et større europeisk møte i Oslo høsten 2024, for organisasjoner som er knyttet sammen i «European Grandparents for Climate». Nettverket har fokus på implementeringen av EUs «Green Deal»-strategi, med sikte på utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene.

Les hele artikkelen i Dagsavisen: Klima som kampsak for eldre

Fra møtet i Reykjavik 27. sept: Landsstyremedlem BKA, Bente Marie Bakke, overrekker et handlenett til Islands president Gudni Jóhannesson, som åpnet seminaret.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*