En unik møteplass

eidsvoll bib 1
Fra venstre: Anne Bergem, BKA, Nina Christine Gundersen, barne- og ungdomsbibliotekar, Helle Aasgaard, BKA og Marit Vatle, bibliotekar bøker for voksne.

Biblioteket er en unik arena for informasjon og dialog, dermed også for medlemsverving, mener Besteforeldrene i Eidsvoll og Hurdal – som hadde utstilling der på FN-dagen 24. oktober. Både for å minne om FNs rolle og betydning, og for å koble BKA til en sterk og tydelig demokratisk og internasjonal og tverrpolitisk institusjon.

Vi jakter stadig på gode arenaer for å synliggjøre BKA lokalt og for å få folk i tale, forteller lokallagsleder Anne Bergem. – Vi har tidligere hatt kontakt med biblioteket ved ulike anledninger bl.a. for å henge opp plakater om arrangementer, leie lokaler til møter og drøfte samarbeid om forfatterbesøk m.m., slik at de kjente til oss og vår lokale BKA-avdeling. Og da vi tok kontakt og spurte om et samarbeid tilknyttet FN-dagen var de positive med en gang.

Biblioteket laget en flott informasjonsplakat om arrangementet, ga oss plass med bord og stoler sentralt i bibliotekets inngangsparti og organiserte selv en utstilling tilknyttet klima- og natur spørsmål som del av samarbeidet om markeringen. Den inneholdt bøker og filmer om klima og natur; en hylle for barn og ungdom og en for voksne. Det var et rikholdig utvalg av aktuelle fagbøker og skjønnlitteratur fra egen samling og noe innleid fra andre bibliotek.

Vi i BKA hadde utarbeidet en standplakat med fokus på FNs klimakrav og BKAs nye vervebrosjyre. FNs budskap om at «vi har 7 år på oss» sammen med vervebrosjyrens tekst om at «vi kan gjøre noe hvis vi vil» og «løsninger finnes», synes vi ble et sterkt og tydelig budskap og et godt grunnlag for samtaler om å engasjere seg, og dermed for medlemsverving.

Det var relativt stille på biblioteket denne ettermiddagen, men vi erfarte at biblioteket som arena gir gode muligheter for å få folk i tale. Dette fordi det er et sted man ikke bare haster forbi, men gjerne har tenkt å bruke litt tid.

Vi ble i løpet av ettermiddagen også minnet om hvilken fantastisk institusjon biblioteket er; tilgjengelig for alle på tvers av generasjoner, lavterskel, gratis og ikke minst at det pr definisjon representerer gjenbruk og bærekraft! (På Eidsvoll har de til og med begynt med utlån av kostymer for barn; sosialt og miljøvennlig, og vi så med egne øyne at tilbudet ble benyttet.)

Vi opplever biblioteket som en sentral og naturlig samarbeidspartner for BKA og ser fram til flere møtepunkt og samhandling med Eidsvoll bibliotek! (Og så tar vi med oss BKAs FN-dagplakat for fortsatt medlemsverving på husflidslagets klesbyttedag 28. oktober …)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*