Nøtter til Andreas

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 24. okt 2023
 • AV:
  Redaksjonen
minister med nøtt

Vi nærmer oss jul og juleklassikeren Tre nøtter til Askepott. Mot alle odds, med gode hjelpere og magiske nøtter, opplever Askepott rettferd og lykke. Etter å ha fulgt debuten til vår nye klimaminister, mener generalsekretær i BKA at han kan trenge både hjelp og motstand: – Vi har tre nøtter til deg, tar du imot, Andreas Bjelland Eriksen?

Den første nøtta:

FN krever «rask og rettferdig utfasing av olje og gass, både forbruk og produksjon». Du argumenterer i stedet for «å utvikle, ikke avvikle». Ikke så rart, all den tid regjeringens «Grønn bok» gjentar mantraet om at norsk sokkel «skal halde fram med å vere ein stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa i ei svært krevjande tid». Dette har regjeringen vært gode til å argumentere for i Brüssel. Til tross for at EU som blokk bygger ned sin avhengighet av det fossile.

Ifølge Oil Change International er Norge blant de 20 landene i verden med størst planer for fossil ekspansjon fram til 2050. Det går mot alt FN står for, det går mot all rasjonell fornuft og det er en trussel mot våre barnebarn som kommer til å arve en kokende klode. Andreas, vil du det?

Den andre nøtta:

Grønn bok er også opptatt av ulike former for karbonfangst og -lagring. Men dette er eventyr for voksne, som legger et teppe over realitetene. Store fossilselskap bruker urealistiske utsikter til utslippskutt og karbonfjerning som argumenter for å kunne utsette nødvendige omgående utslippskutt. Dette får oss til å kjøpe argumentet om at midlertidige overskridelser av 1,5 graders eller 2 graders temperaturstigning kan hentes inn igjen med negative utslipp i framtiden.

Erstatning av fossil med fornybar energi, samt energieffektivisering og sparing er den billigste, raskeste og sikreste måten å kutte CO2-utslipp. Mindre forurensning av luft, vann og jord vil være en vesentlig tilleggsfordel. Karbonfangst og -lagring kan ikke erstatte en hurtig og omfattende utfasing av fossile brensler. Det kan heller ikke elektrifisering av sokkelen. Andreas, ser du det?

Den tredje nøtta:

Tidligere britisk finansminister Gordon Brown, skriver i et innlegg i The Guardian at Norge burde bidra med $5,2 mrd. til internasjonal klimafinansiering, basert på økte eksportinntekter fra olje og gass på $174 mrd. Samme årlige beløp ble beregnet i Kirkens Nødhjelps (KN) rapport av 2018 – ‘Norway’s fair share of meeting the Paris Agreement’.

KNs rapport angir i tillegg at Norge bør bidra med NOK 15 mrd. årlig til klimatilpasning i utviklingsland. Rapporten beregner at et slikt bidrag fra Norge ville gi globale utslippsreduksjoner på 200 Mtonn/år, 4 ganger Norges årlige utslipp. Dette vil være global klimasolidaritet på riktig nivå, Anders, og ville kompensere for noe av det uholdbare bak «utvikle, ikke avvikle».

Nøttene er herved overbrakt med et oppriktig ønske om at du skal lykkes med å knekke dem!

Hilsen Andrew Kroglund,
generalsekretær Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Steinar Rundhaug | 25.10.2023

  Men det viktigste spørsmål ble ikke stilt: Tror du på evig vekst?

 2. Andrew Kroglund | 26.10.2023

  Du har et godt poeng, Steinar. Evig vekst er neppe forenelig med noen som helst form for bærekraft. Den nøtta ble rett og slett for stor til å inkluderes i teksten!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*