For jernbane

Bjørghild-des-Bouvrie-Fusa-1024x577
Bjørghild des Bouvrie var i mange år BKAs organisasjonssekretær. Her på verandaen hjemme i Fusa sør for Bergen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide følger i samferdselsministerens spor. Det burde være omvendt. Problemet er at gjeldende samferdsels- og klimapolitikk begge er utdatert, skriver Bjørghild des Bouvrie i Dagsavisen. Som BKA-medlem har hun engasjert seg sterkt i samferdselsdebatten – mot flere motorveier for mer jernbane.

Av Bjørghild des Bouvrie,
medlem av samferdselsgruppa i Besteforeldrenes klimaaksjon

Hva er tilfellet? Regjeringen åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet på Lillehammer. Miljødirektoratet stoppet selvsagt prosjektet. Men nå har regjeringen opphevet direktoratets vedtak. Nye Veier skal bygge en firefelts motorvei for 110 km/t gjennom et internasjonalt anerkjent naturreservat.

Hva er feilen? Norge har forpliktet seg til Parisavtalen om klimamål og Montreal-avtalen om mål for bevaring av naturareal og naturmangfold. Nye Veier er på kollisjonskurs med begge målsettinger med sine firefelts motorveier over hele landet, ikke bare i Lågendeltaet. Heller ikke bare Nye Veier; det samme gjelder Statens vegvesen med sitt arbeid for Hordfast og andre slike prosjekter.

Naturvernforbundet har påpekt i sin rapport Behov for en grønnere veipolitikk fra 2022 at vi ikke trenger flere firefelts motorveier. Det holder med veier på 2/3 felt for 90 km/t, noe som vil spare mye natur og veldig mye penger. I rapportens innledning skriver forbundet om «alternativer i form av moderate utbedringer som skåner natur og matjord og gir vesentlig lavere kostnader – og samtidig bedre vei for folk flest, med fokus på trafikksikkerhet framfor reisetidsbesparelser».

Hva så? Trenger vi ikke transport i høy fart? Jo, det trenger vi, men ikke på vei. Høyere fart på vei gir økt energi- og drivstofforbruk, og med det større klimagassutslipp. Derfor anbefaler det internasjonale energibyrået (IEA) en øvre fartsgrense for motorveier på 100 km/t. BKA oppfordrer regjeringen til å fokusere på tog, helst høyhastighetstog. Gode tog kan transportere reisende og gods svært fort og trygt. I tillegg trenger tog mye mindre areal, er den ekstremt energifattig i drift og slipper ut minimalt med CO₂. Det er det vi trenger gjennom Gudbrandsdalen!

Høyhastighetstog, tog som går i mer enn 250 km/t på ny bane (høyhastighetsbane):

  • Blir økonomisk lønnsom i drift gjennom overført transport av både passasjerer og gods. Finansiering av banebygging blir tilsvarende overkommelig.
  • Binder sammen landsdeler, og Norge med resten av Europa. Da kommer vi i takt med både FN, IEA og EU, som anmoder til bruk av klimariktig transport, det vil si tog.»

Kort og godt, det er på høy tid at samferdselsministeren sier farvel til firefelts motorveier, og hører på klima- og miljøråd, for en optimal samferdselspolitikk, som i tillegg ivaretar Norges internasjonale forpliktelser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*