Samferdsel for framtida

jernbaneskinner

I går var Bjørghild des Bouvrie i Dagsavisen. I dag er Torstein Fjeld i Aftenposten. Begge besteforeldreaktivister, begge med samme budskap: Saken med Lågendeltaet og motorvei demonstrerer at det politiske flertall ikke har forstått hva framtida krever av oss: – en samferdselspolitikk med lavt fotavtrykk. Mer jernbane med andre ord!

Regjeringen overkjører miljøhensynet og åpner for ny firefelts E6 gjennom Lågendeltaet på Lillehammer.

En ny firefelts E6 er planlagt gjennom naturreservatet, et vernet våtmarksområde. Dette har skapt debatt. Naturvern står mot asfalt og motorveier.

Vi har en regjering som vender det døve øret til FN og Parisavtalen, og som ivaretar fremtidens natur, miljø og klimautfordringer. En regjering som er på feil spor inn i fremtiden.

Besteforeldrenes klimaaksjon ønsker heller en ny moderne jernbane for høy hastighet forbi Lillehammer og videre til Trondheim som vil redusere både bil- og flytrafikk betydelig.

Trafikken på E6 i dette området utløser ikke krav om firefelts motorvei. En ny E6 i annen trasé med to-tre felt, midtdeler og en fartsgrense på 90 km/t vil bli langt rimeligere og oppfylle våre miljøkrav på en forbilledlig måte.

En moderne jernbane er energibesparende, miljøvennlig, styrker distriktene og bedrer trafikksikkerheten. En løsning dagens befolkning og fremtidens generasjoner vil heie på.

Torstein Fjeld,
samferdselsgruppen, Besteforeldrenes klimaaksjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!

8 kommentarer

 1. Dag Ørjansen | 21.02.2023

  «Trafikken på E6 i dette området utløser ikke krav om firefelts motorvei. En ny E6 i annen trasé med to-tre felt, midtdeler og en fartsgrense på 90 km/t vil bli langt rimeligere og oppfylle våre miljøkrav på en forbilledlig måte.»
  Du sier oppfyller våre miljøkrav på en forbilledlig måte. Dette krever konkretisering om jeg skal ta deg på alvor.

 2. Torstein Fjeld | 21.02.2023

  Svar til Dag Ørjansen:
  Det som er forbilledlig er at i stedet for stadig mer biltrafikk, vil en moderne jernbane for høy hastighet få overført svært mye trafikk fra vei og fly til bane. Det gjelder hele strekningen Oslo – Trondheim. Trafikken vil bli betydelig mindre også forbi Lillehammer, og vi begynner å løse utfordringene i samsvar med oppfordringene fra FN, Paris-avtalen og nå Montreal-avtalen, noe våre barnebarn en gang vil takke oss for.

 3. Sveinung | 23.02.2023

  Her var det mange udokumenterte påstander synes jeg. Hvilke krav til kurvatur stilles til høyhastighetstog? Hvor mye natur i form av fylling og skjæring trengs for å bygge tog mellom Lillehammer og Trondheim? Jeg tror klimafotavtrykket med en elbil med 5 passasjerer på eksisterende vei danker ut nytt lyntog på klimafotavtrykk. Det bør være det viktigste, bør det ikke?

 4. Torstein Fjeld | 23.02.2023

  Svar til Sveinung:
  Nedenstående opplysninger er dokumentert. Det stilles svært strenge krav til kurvatur på en firefelts motorvei. Arealbruken til en moderne dobbeltsporet jernbane for høy hastighet er under det halve av en motorvei, dessuten vil mye av jernbanen gå i tunnel. Toget overgår bil og fly med stor margin når det gjelder klimaavtrykk. El-biler bruker også energi og virker negativt på klimaet. 75 % av 2 mill. flyreiser årlig mellom Oslo og Trondheim vil velge toget når reisetiden kommer ned i 3 timer. Biltrafikken på denne strekningen vil også avta betydelig. Toget styrker distriktene langs banen, noe flyene ikke gjør.

 5. Sveinung | 23.02.2023

  Hei Torstein. Takk for svar. Enig i mange av intensjonene bak innlegget ditt. Enig i at 4 felts vei trolig er unødvendig, at naturbruk må reduseres så langt som mulig, og at utnyttelse av eksisterende infrastruktur er ofte det beste for klima og miljø.

  Konklusjonen din er fortsatt ikke dokumentert.
  Du sier: «En moderne jernbane er energibesparende, miljøvennlig, styrker distriktene og bedrer trafikksikkerheten. En løsning dagens befolkning og fremtidens generasjoner vil heie på.»

  Enig i de to siste om trafikksikkerhet og distrikt, men usikker på de første. Tog er bedre enn fly. Men en full elbil danker ut toget.

  Se bare her:
  https://www.pawprint.eco/eco-blog/green-myth-busting-train-vs-driving.

  Om elbilen har lavere klimafotavtrykk enn toget så er elbilen mer miljøvennlig enn tog. Klimaendringer er den største trusselen for miljøet. Toget var det mest miljøvennlige inntil elbilrevolusjonen.

 6. Torstein Fjeld | 26.02.2023

  Hei igjen Sveinung!
  Fint at du er enig i at jernbanen styrker distriktene og bedrer trafikksikkerheten. (Dette med trafikksikkerhet er også ett av argumentene for å bygge monster motorveier også der hvor det ikke er nødvendig.) Men, i motsetning til det du sier, er jernbanen svært energibesparende. Det er enkelt å vise; rullemotstand mellom gummi og asfalt og ikke minst luftmotstand. Disse faktorene øker kraftig (eksponentielt) med hastigheten. Toget har nesten ikke rullemotstand og luftmotstanden er minimal i forhold til fraktet volum av gods og personer. Elbiler bruker mye energi, og all energibruk medfører utslipp av CO2. Elbiler skal produseres og store infrastruktur prosjekter må etableres for å ta hånd om alle bilene. Alt dette slipper ut klimagasser, om ikke alt belaster staten Norges utslipp. Jernbanen er uten sammenligning det mest natur-, klima- og miljøvenlige transportmidlet med overføringsmuligheter fra bil og fly til jernbane. Hvorfor tror du den franske regjeringen har vedtatt å satse 1000 mrd. kroner på høyhastighetstog innen 2040?

 7. Heldar Krogsrud | 26.02.2023

  Sveinung:
  Høyfartstog bruker betydelig mindre energi enn el-biler, selv når de har over dobbelt så høy gjennomsnittsfart:
  https://www.norskbane.no/upload_images/053845AB1C9644D3B4A2A12EECD1D67E.jpg
  Tallene er Watt-timer pr. godstonn-kilometer og personkilometer. Tallene for el-bilene gjelder typisk norsk landeveiskjøring i 80-90 km/t, men dette ville øke med 30-50 % hvis farten ble hevet fra 80 km/t til 110 km/t.
  For togene kunne energiforbruket kanskje halveres hvis de kjørte med typisk norsk gjennomsnittsfart (80-85 km/t) på moderne spor, men da ville de ikke ha noen muligheter til å overta noe av flytrafikken.
  Tallet for fly er enda litt høyere innenfor Sør-Norge fordi de bruker mest drivstoff pr. kilometer på de korteste distansene, nettopp der som høyfartstog kan utkonkurrere fly på tid fra bysentrum til bysentrum.

 8. Svein Skartsæterhagen | 27.02.2023

  Til Sveinung:
  Du tar utgangspunkt i elbil med 5 passasjerer, men det blir et helt teoretisk eksempel, siden elbiler ikke har flere passasjerer enn fossil-biler, ca. 1,1 i gjennomsnitt. Du må ta utgangspunkt i hvor mange det faktisk er i bilene.
  OG en el-bil har mange miljømessige ulemper sammenliknet med tog, jeg henvise her til «Elbilen er fortsatt en bil», her hos BKA: https://www.besteforeldreaksjonen.no/2021/02/elbilen-er-fortsatt-en-bil/ .
  I sommer var jeg på Arendalsuka, og der sa lederen for TØI(!): «Det samlede klima-avtrykk fra to el-biler er like stort som fra en fossil-bil.» Og bilantallet øker, så rundt 2030 vil Norge ha omtrent dobbelt så mange biler som i 1990. Det totale klimaavtrykket fra personbiltrafikken i Norge vil da være omtrent uendret fra 1990 selv om alle biler skulle bli elektriske i 2030.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*