Et landsmøte for alle

brosjyre-forside-2 (1)
EN KLODE Å TA VARE PÅ – SAMMEN: BKA-leder Linda Parr og barnebarnet Olivia.

Landsstyret i BKA vil gjerne understreke at alle medlemmer er hjertelig velkommen til landsmøte 13–14 mai, sier styreleder Linda Parr. – Vi har gjort to endringer i 2023: 1) møtet er flyttet fra høst til vår, og 2) bare utsendinger har stemmerett under årsmøtet. Alle har forslags- og talerett. Dette er for å gjøre organisasjonen vår mer demokratisk.

Spørsmål og svar

Linda tar gjerne imot spørsmål rundt endringene, og ikke før var blekket tørt og nyheten på lufta – før det første kom: «Hei, jeg kjenner ikke til at det har skjedd en slik utpeking (av utsendinger med stemmerett, red.) her i Bodø. Hvem er det som foretar en slik utpeking? Hvorfor har ikke jeg som er medlem hørt om det før. Må disse utpekte medlemmene betale reise og opphold selv; på samme måte som oss som ikke er utpekte? Hilsen Rune Karlsen
– Og Linda svarte like raskt tilbake: «Jeg skal svare på dine spørsmål, Rune. Etter en vedtektsendring i fjor, vil de rundt 20 lokallagene våre få representasjon og stemmerett på årsmøte i forhold til antall medlemmer. Alle lokallag får 2 såkalte utsendinger, pluss 1 til for hvert hundrede medlem. Siden Bodø ikke har et lokallag (med plikt til å levere regnskap og årsmelding), men en mer uformell lokal gruppe, vil ikke Bodø få tildelt utsendinger. Men alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på landsmøte og årsmøte, og alle har forslags- og talerett. Alle som vil delta, kan søke om inntil 1600 kroner til dekning av i reiseutgifter. Dette er likt for alle uavhengig om de er utsendinger eller ikke. Vi ønsker å vurdere dette nye systemet med utsendinger, også for å åpne for at lokale grupper og medlemmer som ikke hører til noen lag eller grupper, kan få representasjon. Dette vil skje først i forbindelse med årsmøtet i 2024. Ta gjerne kontakt hvis du har flere spørsmål rundt dette!»

Av hensyn til organisasjonsdemokratiet

Linda Parr forklarer at det var på årsmøtet i Drammen at ordningen med utsendinger ble vedtatt som del av nye vedtekter. I alle år tidligere har årsmøtene vært allmøter der de som er til stede har en stemme. – Og dette fungerte greit så lenge vi var en liten organisasjon med få medlemmer. Men nå er vi blitt 7000, og har ambisjoner om å vokse videre. Da blir det vanskelig å holde på en ordning som lett kan gi tilfeldige utslag, bl.a. ved at lokallaget som arrangerer møtet er overrepresentert. Dette stilte oss overfor et demokratisk problem. På den annen side har vi jo mange medlemmer rundt om i landet som ikke er tilknytta noe lokallag, så det ligger nok an til nye endringer og forbedringer så snart vi får gjort noen erfaringer, tenker jeg.
– Ideelt sett skulle organisasjonen betalt reise og opphold for utsendingene. Men det må nok vente til vi er dobbelt så stor med vesentlig bedre økonomi. Til gjengjeld prøver vi å gjøre landsmøtene så givende og hyggelige som mulig – slik at det blir en god opplevelsestur, også. Valg av Stavanger i år henger sammen med mulighet til å markere oss både innenfor og utenfor Equinors generalforsamling 10. mai.  Byen og Vestlandet er dessuten ekstra vakker i midten av mai, påminner lokallaget i Sør-Rogaland oss om. Både landsstyret og arrangørlaget håper på samme gode oppslutning som vi har hatt de siste åra, med rundt hundre mennesker fra hele landet, samlet rundt det vi alle brenner for: Barnas klima – vår sak!


Besteforeldrene i Stavanger demonstrer mot Wisting-utbygging, september 2022

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 21.02.2023

  Det er ikke helt lett å se hva som er «mer demokratisk» i denne representasjons-ordninga så lenge vi fortsatt er en liten organisasjon, og aldri hatt problemer med at vi er for mange som møter opp for å være aktiv. Jeg håper jo at vi blir store nok til å trenge en delegat-ordning snart. Vi er ikke der ennå, sjøl om stor lokallag kan mene det. Det som kanskje er mest problematisk med dette hastevedtaket på siste årsmøte er at det ikke akkurat inviterer nye grupper med til å utvikle og forme organisasjonen videre. Årsmøtet – og dermed BKA – har plutselig lukket igjen muligheten til medbestemmelse for andre enn de etablerte lokallagene. Jeg beklager sterkt at dette har fått en så rigid utforming på et tidspunkt der vi trenger å vokse. Jeg håper det ikke går ut over oppslutninga, eller det som verre er: rekrutteringa av flere medlemmer og nye lokallag. Vi trenger å bli mange flere og dekke mer av Norge, og vi trenger aktive bidrag fra nye besteforeldre. Romslige møteplasser som årsmøtet og landsmøtet har vært viktige. Jeg er ikke sikker på at det blir mer attraktivt å dele årsmøtet inn i A-lag og B-lag. Jeg er gammel organisasjonspsykolog og har prøvd å spille inn forslag. Det enkleste ville jo være å ikke forhaste seg med iverksetting.
  Lykke til dere flotte folk i Stavanger-laget med arrangementet!

 2. Linda Rundquist Parr | 21.02.2023

  Som Finn Bjørnar påpeker, og som både han og jeg tok opp under debatten om de nye vedtektene på årsmøtet sist, er det svakheter med systemet vedtektene legger opp til. De som ikke er medlem av et lokallag, får ikke representasjon. Dette er landsstyret opptatt av å rette på, men vi velger å vurdere endringer i vedtektene etter at vi ser hvordan det nye systemet med utsendinger fungerer.
  Vi kan ikke være mer enig med Finn Bjørnar i ønske om å vokse både i antall lokallag og i medlemstall, og er svært glad for det nye lokallag vi har fått i Eidsvoll og Hurdal over jul.

 3. Steinar Winther Christensen | 21.02.2023

  Siden BKA ønsker (og trenger) etterlengtet aktivitet, er neppe den vedtatte delegatordning for stemmerett til årsmøtet veien å gå (slik Finn Bjørnar påpeker).
  Hva skjer om flertallet på årsmøtet kommer fra ett bestemt lokallag (Oslo) og nedstemmer de øvrige? Ikke bra. Ikke god demokratisk løsning. Styret vil jo stort sett også nå vite delegatfordelingen (selv om vi ikke vet hvem som kommer).

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*