Nevn ikke Greta!

Greta Thunberg
Unge og eldre er enige om mye når det gjelder klima. Men ikke om Greta Thunberg, som mange eldre ikke kan fordra! Foto Flickr

Eldre og unge deler mange holdninger til klimaproblemene. De vil ha løsninger, og også selv bidra i den grad det nytter. Det er UiB-forsker Kjersti Fløttums oppsummering av en undersøkelse blant folk over 65 i fjor høst. Men da Greta Thunbergs navn kom på banen, kom piggene ut! Et flertall av eldre var entydig negative til «jentungen».

Språk og holdninger

Vi møter Kjersti Fløttum på en kafé på Vetrlidsallmenningen i Bergen. Hun er professor i fransk, og forteller at interessen for klima begynte mens hun var viserektor på universitetet for 15 år siden, og møtte fagmiljøet ved Bjerknessenteret.
– Du kan vel si at jeg er særlig opptatt av kommunikasjon og klimafortellingene som formidles. Språk influerer holdninger og atferd, og kan skape nye virkeligheter!
– I mange år har hun nå vært prosjektleder for den tverrfaglige forskergruppa LINGCLIM, som står bak den nye undersøkelsen om de eldres (+65) perspektiv på klima og levemåte. Sammenligningsgrunnlaget har vært et prosjekt som har fått mye oppmerksomhet, med elever i videregående skole i Bergen 2021 – om de unges perspektiv på klima og levemåte.

Hva er de enige om?

– Begge generasjoner er opptatt av alvorligheten i klimaspørsmålet og uttrykker stor bekymring. Det er hovedinntrykket, sier Kjersti Fløttum. Begge sier de ønsker å leve mer klimavennlig med fokus på transport og mobilitet, kildesortering og redusert forbruk. Forskjellen er større mellom kjønnene enn mellom generasjonene; og det visste vi jo fra før at kvinner er mer bekymret og mer opptatt av å leve klimavennlig enn menn.
– På spørsmålet om det er noe de ikke er villige til å gi opp, selv om de vet at det skader klimaet, er det også et ganske overraskende sammenfall: Unge og eldre vektlegger kollektivtransport som viktig for et klimavennlig liv. Samtidig sitter det langt inne for begge generasjoner å gi opp bilbruk og feriereiser med fly.
– Dette er selvfølgelig også et uttrykk for den vanlige «hva kan lille jeg gjøre?«-holdninga, sier Kjersti Fløttum. – Og det er jo et realistisk spørsmål, sånn er det jo bare. Mange setter sin lit til teknologien, men både yngre og eldre er nok generelt mer pessimister enn optimister. Det er f.eks. ikke mange som svarer ja på at «om 20 år har vi redusert energiforbruket vårt så mye at vi lever i et ‘grønt’ samfunn som påvirker klimaet i liten grad».

Hva er de uenige om?

Fra en rekke andre undersøkelser vet vi at nordmenn er mer negative til klimakunnskap enn folk i de fleste andre land, og at skepsisen øker med alderen. – Dette bekreftes også i vår forskning, sier Kjersti Fløttum. – Mens det du kan kalle klimafornekting var ikke-eksisterende blant ungdommene vi intervjuet, ser vi at det fortsatt er en del av de eldre som uttrykker tvil om at global oppvarming er menneskeskapt.
– Det er sånn sett en utdøende holdning, men vi ser nok at det gjenspeiles også i mange av de eldres skepsis til hva som kan gjøres for å bekjempe klimaendringene. Bare 14 % mener at det å bli med i en miljøorganisasjon har noe for seg. Det er et ganske lavt tall, i et land der vi har en så sterk tradisjon for nettopp å organisere oss for å løse felles problemer. Kanskje kan vi kalle det en spesiell utfordring for Besteforeldrenes klimaaksjon?

«Hun vet ikke hva hun snakker om!»

Det som overraska forskerne mest var de sterke reaksjonene blant de eldre når de ble spurt hva de mente om Greta Thunberg og hennes uttalelse om at «de eldre generasjonene svikter oss». – Det er tydelig at da tente folk på alle pluggene, forteller Kjersti Fløttum, som innrømmer at hun nesten ble litt sjokkert.
– Et stort flertall reagerte klart negativt og jeg vil si aggressivt, både på utsagnet og åpenbart også på personen Greta Thunberg. Nedsettende ord ble brukt, som tull, tåpelig, historieløs, hjernevasket, osv. Interessant var det også at konflikter mellom generasjonene kom tydelig fram i denne sammenhengen. Slik som i dette svaret: «Tåpelig, hun vet ikke hva hun snakker om. De eldre generasjoner har ofte levd i vanskelige tider og lært seg nøysomhet, noe de unge totalt mangler.»
– Hva det er med Greta Thunberg som provoserer eldre så sterkt, er Kjersti Fløttum usikker på. For mange unge er hun jo et ikon! – Men vi må også ta med oss at dette ikke er unisont. Et mindretall var tross alt positivt innstilt, som i dette svaret: «Godt sagt av ei ung jente.»


Se også artikkel av Kjersti Fløttum i forskersonen.no: Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best

Spre klimavett,
del denne saken!

15 kommentarer

 1. Sigbjørn Grønås | 12.01.2023

  Jeg har nå lest mye i Greta Thunbergs nye klimabok på cirka 500 sider. Mange må lese den, hun er den beste klimaprofeten verden har. Hun snakker sant og dokumenterer det ved lettfattelige essayer fra kjente forskere.

  I Norge har vi et oljeeventyr og en oljepropaganda som preger oss, kanskje mest de gamle. Folk flest nekter å tro at vår oljeproduksjon fyrer enormt opp om krisa. Men den står for cirka to prosent av utslippene med en befolkning på bare vel 5 millioner mennesker. Vårt bidrag per person er større enn Saudi-Arabia. De to siste statsministrene, Støre og Solberg har uttalt offentlig i engelsk media at vår produksjon en del av løsninga på krisa, en blank løgn. Vår produksjon er et døds- og ødeleggelsesprosjekt som rammer jordas fattige.

  Nesten hele landet vårt, ikke minst media, er preget av usann propaganda som få gjennomskuer. Alle vi aksjonister må lese Thunberg for å forstå hvordan vår propaganda gjør oss til løgnere.

 2. Harold Leffertstra | 13.01.2023

  Skulle (lille) Norge pumpe opp sine gjenværende reserver av olje og gass ville det bruke opp 9 prosent av verdens karbonbudsjettet for 1,5 graders målet.
  Norges befolkning utgjør 0,06 prosent av verdens befolkning………..

 3. Linda Rundquist Parr | 14.01.2023

  Takk til Kjersti Fløttum for interessante funn når det gjelder de unges og de eldres holdninger. Vi tar din utfordring til oss i BKA om å overbevise folk om at det å bli medlem av en klima- eller miljøorganisasjon bidrar til nødvendig systemendring og en effektiv klimapolitikk. Da må vi tydeliggjøre saker hvor vi får gjennomslag slik som utsettelse av Wisting-feltet. For øvrig har jeg nettopp begynt på Greta Thunbergs bok og mener hun har hatt en avgjørende rolle i mobilisering av de unge i klimakampen.

 4. Ingunn Elstad | 15.01.2023

  Mange trur nok at ein må ha forskarstilling og doktorgrad for å snakke om den internasjonale klimaforskninga, og derfor har dei oppfatta Greta Thunberg som ein bløff. Dei er ikkje klar over at rapportar og samanfattingar ligg tilgjengeleg på nettet. Gjennom stort arbeid, engasjement og skarp tanke har ein tenåring sett seg inn i funna og råda frå forskarane, og gjort dei kjent for millionar. Ho har heile tida vist til forskinga og samarbeidd med forskarar.
  Eg var så heldig å få «Klimaboka» til jul, og er einig med Sigbjørn Grønås – her er masse spennande nytt, iallfall for meg, godt forklart av forskarar frå heile verda, og med perspektivrike innleiingar frå Greta Thunberg. Boka blir også fin å slå opp i.

 5. Inger Berit Solbraa | 15.01.2023

  Interessant å lese K Fløttums informasjon om eldre og unges klimaforståelse.

 6. Aud Marit Utseth Løwehr | 15.01.2023

  Den boken høres interessant ut, den må jeg lese. I disse tider er det viktig å sette seg inn i hva som skjer med verdens klimautvikling. Det bør vi alle gjøre, det har vi faktisk et ansvar for å gjøre. Jeg ønsker det beste for mine etterkommere! Føler på en måte at verden koker rundt oss nå, på godt og vondt. Vi, den eldre generasjonen har et ansvar, bør bli tydeligere med våre meninger!

 7. Inger Hilmo | 15.01.2023

  Heia Greta Thunberg!! Vi trenger flere som deg hvis vi mennesker ikke skal ødelegge naturen.

 8. Ŕigmor Mogård | 16.01.2023

  Den boka kjøper jeg.
  At eldre mennesker er skeptiske og konservative, mer enn sine unge venner, er ikke overraskende.

 9. Lars Andreas Kirkerud | 16.01.2023

  Helhjertet innsats kan ikke overvurderes, hverken hos unge eller eldre som kaster seg inn i debatten for klimaet.

 10. Olavur Poulsen | 16.01.2023

  Jeg er veldig takknemlig for at Greta Thunberg satte klimakrisen på dagsordenen, så ALLE kunne høre og forstå. Klimaboken er liksom hele hendes budskap fra start: Lytt til forskningen! (Det gjør vi når det øker våres komfort)

 11. INGER ELSE KLEVSTRAND | 16.01.2023

  Forstår ikke bakgrunnen for å være negativt innstilt til Greta Thunberg. Vi trenger henne så veldig! Vi burde bare være kjempeglade for at hun er så klar og velformulert! Jeg heier og heier….

 12. Ole G. Hertzenberg | 16.01.2023

  Kunne vært interessant om forskeren kunne splitte opp resultatene på aldersgrupper, utdanningsnivå og demografi. Da vil jeg anta at vi ville se betydelige forskjeller, eldre er ikke en ensartet gruppe.

 13. Nils Nordenstrøm | 16.01.2023

  Trist at menge eldre er kritiske til Greta og ikke tror at klimakrisen er menneskeskapt. Jeg blir 89 om noen dager, og er en stor fan av Greta. Hennes Klimaboka bør leses av alle, for de uttaler seg om klima. Boken anbefales på det varmeste (kaldeste?). Burde være pensum i alla skoler.
  Det er min generasjon som har skapt problemet, og det kanske er vanskelig å innrømme. Dessuten lever vi godt av oljeinntektene. Mine barns generasjon gjør ikke noe med det (mest unyttig symbolpolitikk). Mine barnbarns generasjon er lyset i tunnellen!
  Våkn opp alle eldre! Klimakrisen er faktisk menneskeskapt, og vi trenger kraftfulle målrettede tiltak. Ingen trær vokser inn i himmelen. Vårt forbruk, må ikke bare begrenses, det må reduseres. Eller går det til h…e.
  Å lete etter olje og gass, og dele ut nye konsesjoner, er toppen av dårskap. Vi vet hva dommen blir fra kommende generasjoner.

 14. Bjørghild des Bouvrie | 17.01.2023

  Ubegripelig at mange eldre kritiserer Greta Thunberg!
  Jeg vil nesten si: «Greta Thunberg for president!»
  Hun er et strålende ungt menneske og vi alle bør være svært takknemlige for det hun gjør.

 15. Sigbjørn Grønås | 18.01.2023

  Nå er jeg på slutten av boka til Greta, det handler om rettferdighet for vår jord. En ungdom fra et utviklingsland skriver, vi kan ikke oppnå bærekraft uten rettferdighet, og det blir ingen rettferdighet uten bærekraft.

  De som skriver, slik som Naomi Klein, utvider klimakampen til en kamp for å skape en rettferdig jord. Slik får jeg ny inspirasjon til arbeidet, som gammel får jeg drømmer.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*