Et grønt hamskifte

andrew linda transit
Linda Parr, styreleder BKA og Andrew Kroglund, generalsekretær. Fra Transit magasin

Som det første større oljeproduserende land bør Norge tilslutte seg BOGA-alliansen og den fossile ikke-spredningsavtalen. Det vil være et tydelig symbolsk tegn på at et grønt hamskifte er i gang, skriver BKAs styreleder og generalsekretær i Transit magasin: «et konstruktivt skritt på veien mot en fossilfri framtid for kommende generasjoner».

Tar klimalederskap

Vedtakene på FNs klimatoppmøter er underlagt konsensus-prinsippet og styres dermed for mye av etternølerne. De to initiativene er viktige for å få bevegelse i det som skjer – og vise lederskap. Begge blir støttet av flere land, delstater, byer, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike institusjoner over hele verden.

Beyond Oil and Gas Alliance ble lansert av Danmark og Costa Rica i forkant av COP26 i Glasgow. Kjernemedlemmene forplikter seg til ikke å tildele flere letekonsesjoner, og til å sette en dato for å avslutte all olje- og gassproduksjon.

Ikke-spredningsavtalen for fossilt brensel ble lansert under COP27 i Sharm el Sheikh av de to øystatene Vanuatu og Tuvalu, og har så langt fått tilslutning fra bl.a. EU-parlamentet og Verdens helseorganisasjon.


Omstillingen haster

Norge gjennomgikk store endringer på 1970- og 80-tallet, skriver Linda Parr og Andrew Kroglund. – Da var oljen framtiden: Det ble en storstilt satsing i et fruktbart samarbeid mellom det offentlige, forskning og utdanning og næringslivet.

Fra nær null i forutsetninger ble Norge raskt verdensledende på en rekke felter innen offshorerelatert teknologi og forretningsutvikling.

Hamskiftet var like stort som det landet gjennomgikk på slutten av 1800-tallet. Nå står vi overfor et nytt, og denne gangen, et grønt hamskifte. Mange grep må tas, båd.e nasjonalt og internasjonalt. Noen av dem er av mer symbolsk karakter, men de er like fullt viktige.

Frem til nå har de fleste oljeproduserende land, Norge inkludert, argumentert for at det er etterspørselssiden som må ned for å få ned produksjon. Det passer oss godt, som en stor tilbyder på verdensmarkedet.

Men så lenge tilbudet er stort, forblir fossilproduktene billigere enn alternative energikilder. Og mye kapital og kompetanse låses inn i gårsdagens produksjonsmønstre. BOGA, og den fossile ikke-spredningsavtalen, er skritt på veien for å endre dette.


Les hele artikkelen i Transit magasin:
Et nytt hamskifte for Norge
Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Harold Leffertstra | 10.01.2023

    Produksjons – eller etterspørselskutt? Ja takk begge deler.
    «Verden vil trenge fossil energi i mange tiår framover!». Et vanlig argument – også i Norge – for fortsatt investering i leting etter, og produksjon av fossile brensler. Etterspørselen utvikler seg imidlertid ikke i et vakuum; når produsenter av biler, skip, kraftanlegg, stål, aluminium, ferrosilisium mm tror at det vil bli god nok tilgang av fossile brensler til en akseptabel pris i noe tid framover fortsetter de å utvikle og investere i produkter som går på fossilt. Og tilsvarende mindre i produkter som går på fornybart. Da opprettholdes etterspørselen etter fossile brensler og produsentene av disse fortsetter å investere i fossilt og tilsvarende mindre i fornybar energi. Slik blir utsagnet selvoppfyllende.
    Et signal om snarlig produksjonskutt av olje, gass og kull derimot, ville føre til en utfasing av produksjon av produkter som trenger denne energiformen. Og dermed kutte etterspørselen. Norges tilslutning til BOGA-alliansen og den fossile ikke-spredningsavtalen kunne være begynnelsen av et slikt signal.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*