Ikke her hos oss?

naturkampen sabima (2)
Kampen for natur og klima må tas der du bor, også i Sunnhordland og på Tysnes, mener Gro Fjeldtvedt. Bilde fra Sabima.

Hva vil Tysnes kommune gjøre for å satse på naturen vår? spør Gro Fjeldtvedt i et innlegg i lokalavisa. Hun har engasjert seg sterkt mot motorveisambandet Hordfast, som vil ødelegge unik kystregnskog i øykommunen og mangedoble trafikkbelastninga. Tror tysnespolitikerne at klima- og naturkrisa ikke angår oss i Sunnhordland?

Det nærmer seg kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Viktige avgjørelser skal tas. FNs klimarapport forteller oss at vi styrer mot en global oppvarming som er mer enn det dobbelte av 1,5 gradersmålet fra Parisavtalen. Dette vet vi.

Vi får vitenskapelige rapporter og gode redskaper som informerer om hva vi kan gjøre for å stagge den globale overopphetingen. Gjennom riktig politikk, infrastruktur og teknologi kan vi endre kursen.

Tysnes kommune rangerer nederst på Sabima sin rapport under punktet «Satser kommunen på naturen?». Sabima, som jobber for bevaring av biologisk mangfold i Norge, bygger sin rapport på informasjon fra SSB, Miljødirektoratet og spørreundersøkelser sendt ut til kommunen.

Kommunestyret prioriterer i dag:

  • Hordfast E39 Stord-Os med enorme tap av myr, matjord, rekreasjonsområder, regnskog og rødlistemerket vegetasjon.
  • Godøysund-planen som innebærer omfattende nedbygging av verdifull natur og friluftsområder. En plan som fylkespolitikerne sier nei til.

Er det slik at den globale krisen vi står ovenfor ikke angår Tysnes? Og er det ikke et paradoks at det er myndigheter utenfor kommunen som må ivareta innbyggernes behov for rekreasjon og friluftsområder?

Vi vet at Tysnes er usedvanlig rik på uerstattelige naturverdier som vil gå tapt for all framtid om ikke dette verdsettes av våre politikere. Det er ikke uten grunn at Naturvernforbundet foreslår områder på Tysnes til nasjonalpark.

Hvordan vil Tysnes kommune nå klimamålene som forventes av en ansvarlig kommune og samtidig båndlegge så store områder til nedbygging?

Gro Fjeldtvedt
medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon


Tysnes blad 29. sept.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Bjørghild des Bouvrie | 02.10.2022

    Knallbra, Gro, ditt innlegg om Tysnes og naturvern! Håper Tysnesinger tar til vett, når de leser og forstår ditt budskap! Lykke til!

  2. Gunnar Kartveit | 02.10.2022

    Viktig påminning om at ikkje berre «dei andre» må ordna opp! Takk!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*