Landsmøtet i gang

applaus
En begeistret forsamling applauderer de unge musikerne fra St. Halvard vgs.

De rundt hundre deltakerne lot seg begeistre av elever fra St. Hallvard vgs som åpna landsmøtet i BKA med en fengende konsert lørdag morgen. Stemninga ble ikke dårligere da Sami Adwan fra Palestina ble presentert, og nestleder Øyvind Wistrøm kunne fortelle at det nå er tatt initiativ til å opprette et lokallag av BKA i Betlehem!

Fra åpninga av landsmøtet, med appeller og hilsener: Dr Sami Adwan og Øyvind Wistrøm; Wenche Cumming, nestleder BKA; Monica Myrvold Berg, ordfører Drammen (nede til venstre); Helene Sofie Smith, Natur og Ungdom; Camilla Eidsvoll, fylkesvaraordfører Viken.

KJÆRE LANDSMØTE!
Wenche Cumming, nestleder

En lykkelig adm.dir. i Petoro har nettopp uttalt seg i Dagens Næringsliv: «Endelig er olje og gass in igjen!» Hun er glad og letta over at maset om klima, klima, klima – nå endelig er over. Oljeindustrien har nemlig hatt ei tung tid på grunn av alt klimamaset. Men nå, sier hun, har vi fått realisme inn i debatten.

Realisme! Klimamaset er altså «ut» og fossilindustrien «in» – som ei slengbukse fra 1970-tallet.

Realismen ser du i Pakistan der en tredjedel av landet ligger under vann, og folk ikke vet hvor de skal gjøre av seg. Det er matmangel, sykdom og død, fortvilelse og seperasjon. Livsgrunnlaget deres er drukna, og ungene rammes hardest når også foreldrene deres blir hjelpelause.

Det er realismen utenfor oljesjefene sine møterom!

Men Petoro-sjefen gleder seg for tidlig når hun regner med at klimamaset er over. Maset ligger nemlig i BKA-genene våre! Og vi er ganske gode på det! Som Eleisabeth Briseid sier på et av sine geriljabroderier: «Mot sannheten kjemper selv oljebransjen forgjeves.»

SÅ HJERTELIG VELKOMMEN TIL LANDSMØTE!

Det jeg nettopp har sagt, forteller oss at vi har mye å gå laus på. Året 2030 vil bli et tippingpoint i klimakampen der mange mål må være nådd for at vi skal klare å hindre en katastrofal og irreversibel utvikling. Vi har knapt åtte år på å snu, og vi i besteforeldre-generasjonen har heller ikke god tid.

Men, bekymringa for hva slags framtid barnebarn må takle, er ei stor drivkraft i engasjementet vårt. BARNAS KLIMA ER VÅR SAK – OG VI ER UTÅLMODIGE.

BKA har styrka seg siden forrige landsmøte i Trondheim.

Vi har klart å verve så mange medlemmer at vi er kvalifisert til statsstøtte, og nå er vi over 6500. Men det er ikke nok! Utfordringa må være at dagen før nyttårsaften 2023, så er vi 10 000! Markedet ligger der og vokser for vi blir stadig flere besteforeldre. Klima og miljø har i tillegg fått mye mer oppmerksomhet både i media og blant folk flest. Det merker vi når vi er ute på stand. En holdningsendring er på gang. DET ER KLIMAMAS SOM ER «IN»!

I BKA har vi profesjonalisert oss: Vi har nå arbeidsgiveransvar for to ansatte, kasserer/sekretær og generalsekretær, og vi har nettopp flytta inn i et eget kontor i fellesskap med andre miljøorganisasjoner.

Bedre økonomi og lønna administrasjon betyr også at vi er i gang med å organisere og fordele oppgaver både innad i styret, og mellom styret og ansatte. Vi har hatt noen voksesmerter og er fortsatt ikke i mål, men når dete landsmøtet er over, vil både formålsdebatten og strategitenkninga gor oss gode utgangspunkt for å finne de beste måtene å jobbe videre på, ikke minst i forhold til aktiviteten i lokallagene.

Mange prosjekt er på gang og skal følges opp. Vi, som alle andre organisasjoner, har flest passive medlemmer. De trenger vi! Men vi er også velsigna med mange aktivister som er debattglade, skriveføre, kunnskapsrike, kreative og, ikke minst, arbeidsvillige. Både klimasmia, grønnvasking av fossilindustrien, samferdsel og oljeaktivitet i Arktis er eksempler på solid arbeid i organisasjonen.

ALT ARBEIDET VI GJØR, OG ALLE AKTIVITETENE VÅRE HAR ETT MÅL: RETTFERDIGHET OG SOLIDARITET MELLOM GENERASJONENE.

Men hvordan jobber vi for å komme dit?

Det er her strategiarbeidet kommer inn. BKA er godt i gang med å lage en strategiplan, og dette landsmøtet skal diskutere veivalg og de beste rutene framover mot målet. En slags BKA-GPS?

Vi trenger det, så vi ikke sløser med organisasjonene sine ressurser, rote oss bort i rundkjøringer og veikryss (va det te høyre eller venstre vi sku nu?) – eller går på et skjær.

Her skal han Øyvind være oppmann og navigatør, uten GPS, i et utfordrende terreng og med meningssterke deltakere.

Æ ØNSKA OSS ET GODT LAINDSMØTE!

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Steinar Winther Christensen | 10.09.2022

  En pussig tale med mange feil og viktige utelatelser.
  Vi bl.a. fikk statsstøtte før årsmøtet i Trondheim og basert på innsatsen høsten 2020 under pandemiens nedstengning mens alle andre miljøorganisasjoner hadde stor medlemsnedgang. – Og nå kontor med andre miljøorganisasjoner! Hvem da? Og hva med den store grunnleggende uenighet i styret om den organisatoriske vei videre?

 2. Elisabeth Tveter Briseid | 11.09.2022

  Inspirerende og strålende landsmøtetale! Tusen takk til Wenche Cumming!
  Takk til Steinar WC for kjempeinnsatsen for å få opp medlemstallet!
  BKA gir seg ikke. Vi skal øke medlemstallet og fortsette arbeidet til beste for egne og andres barnebarn. Spennende med strategiarbeidet! Lykke til, til styret og lederen og oss alle sammen!

 3. Sigbjørn Grønås | 20.09.2022

  Takk for fin tale og inspirasjon. Takk til treffende slagordet fra Elisabeth Tveter Briseid, hun som stadig gir oss motet vi trenger.
  Det er endring i fordelingen av skyer som størst usikkerhet for klimakrisa. Nå viser ny forskning at skyene øker jordas sensitivitet for klimautslipp. Det blir verre enn før antatt.
  Hvordan kan kan statsministeren og forrige statsminister uttale at norsk oljevirksomhet er en del av løsningen på klimakrisa, en blank løgn?
  Per innbygger er det Norge som sammen med Kuwait, Qatar og Brunei som fyrer mest opp om krisa.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*