Ny formålsparagraf

arsm 2
Fra årsmøtet i Drammen 10–11. september.

Vedtektsendringer er kanskje ikke det mest sexy. Men noen ganger må også dét gjøres, og til dette BKA-årsmøtet var det foreslått omfattende endringer, store og små. Det viktigste var at ny formålsparagraf ble vedtatt, med framtida for barn og unge på en tydelig førsteplass. Dessuten blir nå naturhensyn poengtert i tillegg til klima.

§ 2 Formål
 1. BKA er en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet.
 2. BKA vil påvirke opinion og politiske beslutninger og arbeider for omfattende kutt i utslipp av klimagasser. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må kutte mest. Fossil energi må utfases raskest mulig. Samtidig må vi ta vare på natur og biologisk mangfold. Videre forbruksvekst må erstattes av nøkternhet og ressurssparing.
 3. BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Motforestillingen som gjorde seg gjeldende, var knyttet til frykt for at BKA ved å legge hensyn til natur og mangfold inn i formålsparagrafen, svekker sin tydelige profil, der klima og global oppvarming er og skal være hovedårsaken. Men møteleder Mette Borgrevink talte for forslagsstillerne når hun understreket at det ikke dreier seg om å sidestille «natur og klima», bare om å ta litt videre hensyn.

§ 10 årsmøte

Mest strid ble det om forslaget om å reservere stemmeretten på årsmøtet til delegater fra lokallagene. Dette ble likevel vedtatt:

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, og har tale- og forslagsrett. Bare utsendinger fra lokallag samt tillitsvalgte har stemmerett. Utsendinger fra lokallag til årsmøtet velges fra lokallag i kategori A. Beregningsgrunnlag er antall betalende medlemmer pr. siste årsskifte. Antall utsendinger fra hvert lokallag beregnes slik:

 • Alle lokallag, uavhengig av medlemstall, har stemmerett for to representanter til årsmøtet.
 • For hvert 100 medlem gir ytterligere en stemmerett, begrenset oppad til totalt 10 stemmer.

To myndige møteledere loset forsamlingen gjennom mange og krevende forslag til vedtektsendringer. Mette Borchgrevink (t.v.) og Marit Nagel Rønningen,

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Svein Rognlien | 10.09.2022

  Riktig og framtidsretta å ta konsekvensen av at klima og naturvern er to sider av sa.me sak.

 2. Tone Toft | 11.09.2022

  Enig med Svein Rognlien.
  En forutsetning for menneskenes liv på denne planeten er at vi har en frisk natur og intakte økosystemer. Derfor er omsorg og vern av naturen en bærebjelke om vi skal klare å stoppe videre global oppvarming. Natur og klima henger ihop!

 3. Silvia Kriz | 11.09.2022

  Ja, klimakrisen og naturkrisen må ses i sammenheng, og menneskeheten er nødt til å finne løsninger på begge.
  Når det gjeldere stemmeordningen forsto jeg det slik at landsstyret jobber videre i forhold til hvordan medlemmer som ikke hører til noe lokallag kan gis rimelig innflytelse.
  De myndige og vennlige damene som var ordstyrere må ha en stor takk for den fomidable jobben de gjorde for å lose oss gjennom, slik at beslutninger ble tatt.

 4. Sigbjørn Grønås | 15.09.2022

  Eg er ikkje enig. Klimakrisa kjem først ved at verda slepp ut over 43 milliarder tonn CO2-ekvivalenter kvart år, eit tal som framleis aukar. Tida renn ut for å løysa klimakrisa, om verda ikkje når radikale kutt innan nokre få år. For meg er naturkrisa mykje ein følge av klimakrisa. Det er klimakrisa me må konsentrere oss om, katastrofen er nær.

 5. Bjørghild des Bouvrie | 18.09.2022

  Jeg er enig med deg, Sigbjørn! Klima må stå øverst!
  Det handler om å fokusere på det som er allerfarligst, og derfor allerviktigst å oppnå, også for å redde naturen. Det var derfor jeg stemte mot, sammen med to andre. Jeg elsker naturen, og derfor brenner jeg for å redde klimaet.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*