Hva vil BKA?

BKA søndag 3
Landsmøte Drammen 11. september: Livlige og intense diskusjoner om BKAs strategi.

Hva særpreger BKAs arbeid? Trenger BKA å samle seg om prioriterte politikkområder, – eller skal «hundre blomster blomstre»? På landsmøtet i helga gikk diskusjonen høyt etter en morsom innledning ved nestleder Øyvind Wistrøm. Selv mener han vi trenger både òg – planmessige gjennomførte kampanjer og varierte lokale initiativer.

Grasrotaktivisme og plan

Øyvind er glad for den friske diskusjonen og alle synspunkter som kom fram – og som skal gå videre ute i organisasjonen, før et eventuelt vedtak på neste landsmøte. – Det er ikke min intensjon å strømlinjeforme organisasjonen, langt derifra. Likevel trenger landsstyret noen hovedlinjer å jobbe ut i fra, hvis vi skal greie å bruke våre felles ressurser på en god måte.
– Vi er allerede på ballen når det gjelder å være synlige og få oppmerksomhet. Sånn sett er de røde luene geniale! Men dette kan jo ikke være noe mål i seg selv. Hvis vi skal oppnå noe mer, og score noen mål, må vi utforme noen gode nasjonale kampanjer – og legge vel til rette for at alle våre lokallag og så mange medlemmer som mulig kan bidra på rett plass. Da trenger vi en plan.
– Selvsagt skal det i en organisasjon som vår være rom for alle mulige lokale initiativer. Det er ikke alt som passer for alle,selvfølgelig. Men enten vi demonstrerer mot atomubåter i Tromsø, arrangerer gjenbruksfestival i Stavanger, skriver i avisene om kommunal innsats på Møre, eller lager seminar om alternativ energi i Fredrikstad, – ja så skal det stå en organisasjon parat, med en proaktiv ledelse som følger opp og ligger tett på med gode råd, tilrop og hjelp til å spille mer offensivt og rett på mål.
– For meg er koordinering avgjørende, slik at vi kan få en bedre synergieffekt ut av vår gode grasrotaktivisme. Først når vi tenker og handler slik, koordinert, planmessig og målretta, som Drillo, kan vi kalle oss en virkelig organisasjon, mener Øyvind Wistrøm.


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Eva Stange Bye | 14.09.2022

    Koordinering er bra! Foredrag og arrangementer lokalt rundt i landet er viktig og.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*