En Kamp maa begynde –

Drammen 1
Fredag kveld: BKA-ere fra hele landet på stemningsfull tur på Gullskogen i Drammen. Foto: Kari Vogtsland

Elvebyen Drammen viste seg fra sin fineste side da besteforeldre fra hele landet møttes i går kveld, til uformell samling før landsmøtet i BKA. Vi ble med til Gullskogen gård der elever fra ungdomsskolen dramatiserte viktige episoder fra byens historie, og fikk bl.a. møte Marcus Thrane, som manet arbeiderne til kamp mot fattigdom og for demokrati!

Marcus Thrane taler til arbeidermassene – glimrende spilt av ungdomsskoleelevene! Foto: Astrid Kjellevold

Historie som beveger

I Drammen stifta Marcus Thrane sin første Arbeiderforening, den 27. desember 1848. Drammen hadde da 9.000 innbyggere. 2/3 av alle voksne menn var arbeidere, nesten alle var eiendomsløse og uten stemmerett. Foreninger ble stiftet i hundrevis etter hvert, og medlemsmassen kom opp i over 30.000 – før bevegelsen ble brutalt slått ned og Thrane dømt og fengsla for oppvigleri. Men hans berømte ord taler til oss ennå, og forteller en historie om at det nytter – tross alt:

Arbeidere! Gud være med Eder! Gud være med os Alle; en Kamp vil begynde; en Kamp maa begynde. Gud lede denne Kamp saaledes, at den blot bliver aandelig, og ikke legemlig; at den vil indskrænke sig til en Kamp med Sandhedens ord; at Kanoner og Bajonetter undgaaaes, saa at Efterslægterne kunne sige til vor Ros: ‘den Strid, som i Aaret 1849 opstod i Norge mellem Arbeidsstan­en og de tvende høiere Stænder, blev ført med et ægte kristeligt Sindelag, saa at den hele Strid kun var Strid for at faa en sand og varig Fred!

Etter det sju år lange fengselsoppholdet emigrerte Thrane til Amerika der han døde i 1872. I 1949, hundre år etter at de mange Arbeiderforeningene så dagens lys, ble hans kiste ført tilbake til Norge og satt ned på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. Les Halvdan Kohts minnetale ved jordfestelsen.

Faktisk var Norge mindre demokratisk rundt 1850 enn i 1814, om man ser på hvor stor andel av befolkinga som hadde stemmerett. Den var forbeholdt dem som hadde eiendom, var embetsmenn eller handelsborgere. Marcus Thrane hadde på mange måter forsøkt å virkeliggjøre den demokratiske visjonen han så i Grunnloven. I 2022 ville han sannsynligvis vært fornøyd med de politiske rettighetene folk har fått. Men nye utfordringer oppstår, nye kamper må føres!


De unge skuespillerne mottar applaus etter forestillinga, fra en begeistra og stor gruppe besteforeldreaktivister. Foto: Kari Vogtsland

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. wilma Haagaas | 11.09.2022

    Takk for en veldig veldig fin tilstelning fredagskveld!

  2. Inger-Beth Sandham | 13.09.2022

    Gripende lesning om Marcus Thrane.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*