Stopp grønnvaskingen!

bka krog rap
Generalsekretær Andrew Kroglund er forfatter av "Grønnvaskingsrapporten" – den første fra Besteforeldrenes klimasmie.

Fossile produkter er varer som selges lovlig, selv om de er skadelig for helse, miljø og klima. Rapporten «Når en svart bransje grønnvaskes» legges fram i Arendal denne uka, og tar til orde for at vi stopper reklame for slike produkter. – En naturlig oppfølging av Grunnlovens miljøparagraf, sier rapportens forfatter Andrew Kroglund.

Villeding av forbrukerne

Reklame for fossile energibærere villeder oss ved å beskrive det fortsatte forbruket av fossilt brensel som akseptabelt, normalt og til og med uunngåelig. Det er et forbrukerbedrag å stadig referere til miljøet, klimaet, det grønne skiftet og til påståtte samfunnsmessige fordeler av fortsatt satsing på fossile energibærere – slik vi ofte ser fra særlig Equinor, men også andre aktører.
– Vi hevder ikke at den prosessen og de kravene vi fremmer vil bli lett å gjennomføre, sier Andrew Kroglund. Men både gass, olje og kull må reduseres kraftig fram mot 2050. Årets hetebølge er et varsko!

BKAs krav og oppfordringer:
  • I påvente av at det blir innført forbud mot alle former for fossil reklame, ber vi om at det innføres et påbud om at enhver reklame for fossile produkter må ledsages av en advarsel mot skadevirkningene for helse, miljø og klima.
  • BKA fraråder sivilsamfunnsorganisasjoner, kulturinstitusjoner og idrettsbevegelse om å ta imot sponsormidler fra Equinor og andre fossil-selskaper.
  • Equinor må forsere overgangen fra fossil slik at 75 % av selskapets investeringer i 2030 er innenfor fornybar-området. Fra 2023 settes 10 prosent av alle inntekter til tap og skade fra fossil energi, som årlig utbetales til FNs klimafond.
Morgendagens helter

– Vi i BKA har et generasjonsperspektiv i alt vi gjør, sier Andrew Kroglund. – Å reklamere for klimaødeleggende fossilprodukter er på vei til å bli en anakronisme. Det siste dagens ungdom trenger er forvirrende informasjon og forførende reklame for fossilindustrien. Vi mener at det også er i strid med ånd og bokstav i Grunnlovens § 112, – miljøparagrafen som slår fast at «borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har».
– Equinor kaller sitt store sponsorprogram for Morgendagens helter. Men de virkelige morgendagens helter er de som tør gå foran i det grønne skiftet, og kreve sin rett, i stedet for å henge igjen i gårsdagens løsninger og måte å tenke på, avslutter generalsekretæren i Besteforeldrenes klimaaksjon, forfatter av rapporten «Når en svart bransje grønnvaskes».


Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*