Sparer natur og penger

hoven
Fra Naturvernforbundets rapport: Hovin i Melhus i Trøndelag, der ny 4-felts E6 planlegges gjennom jordbruksområder.

Naturvernforbundet har analysert planene for 23 veistrekninger med rundt 850 km firefelts motorvei. Mange av planene bør droppes, mens andre bør endres og nedskaleres. Pengene som spares trengs for større fokus på trafikksikkerhet, framfor å bygge overdimensjonerte veier for høy fart, med store negativ følger for natur, matjord og klima.

Du finner rapporten her:
23 veistrekninger som trenger nye planer

Av stipulerte priser på 285 – 290 mrd. kr for de planlagte motorveiene mener Naturvernforbundet det er mulig å redusere utgiftene med hele 210 – 225 mrd. kr ved nedskalering (til 2/3-felt, beholde noen av veiene som de er med mindre oppgraderinger), redusere utslipp under bygging med ca. 5 000 tonn CO2 og redusere arealbeslaget på 30 000 dekar med ca. 80 % (20 – 25 000 dekar mindre).

Dette bør kunne gi gjenlyd i det politiske miljøet, sier Thor Bjørlo. Han er kommunikasjonssjef for Norsk Bane AS og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. Han viser også til brevet BKA sendte til transportkomiteen på Stortinget i februar, etter komitelederen Erling Sandes utspill der han tok til orde for å revurdere noen av motorveiprosjektene. I brevet heter det bl.a. at «Norges nåværende satsing på firefelts motorveier for 110-120 km/t er fullstendig utdatert og lite fremtidsrettet. Vi må stoppe dette uvettige forbruket av natur, landbruksareal og penger snarest.»

Motorveier for høy fart var Fremskrittspartiets medisin for transportpolitikken. De har aldri bekymret seg for verken natur eller klima, og mange i miljøbevegelsen ser det som en skandale at mange av de andre partiene har latt FrP ta styringa over et så viktig politikkområde. – Naturvernforbundets rapport er et ord i rett tid, sier Thor Bjørlo. – De som evt. ennå ikke skjønner verdien av å prioritere natur og klima veldig høgt, skjønner kanskje verdien av å kunne spare 225 av 290 milliarder kroner på fornuftige justeringer av hemningsløse veiprosjekter.

«Dette er en rapport med god timing. Spørsmålene som vil komme opp nå framover, i større deler av det politiske miljøet, er om vi kan gjøre ting slankere, grønnere og billigere, og dermed prioritere bedre når det gjelder både natur, klimagassutslipp og bruk av offentlige midler.» Anders Bjartnes, redaktør av Klima og Miljø, kommentar under webinaret der rapporten ble presentert, se: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=747634773273038

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*