Generasjonsansvaret

Investere

4. april lanserte FNs klimapanel tredje del av sin sjette hovedrapport. Den beskriver utviklingen og foreslår løsninger for å begrense utslipp av klimagasser. – Dette må bety bom stopp for nye norske oljefelt, skriver Andrew Kroglund. Ikke minst det store Wisting-feltet. Generasjonsansvaret må legges til grunn for alt vi gjør innenfor oljepolitikken.


Den viktigste konklusjonen fra den fremlagte klimarapporten et at for å kunne oppfylle Parisavtalen må vi ha umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. Utslippene må nå toppen før 2025, og deretter gå kraftig ned. Kun da vil vi klare å holde oss innenfor avtalens mål om en gjennomsnittlig temperaturøkning på ned mot 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Men med de nasjonale målene landene hadde meldt inn før klimaforhandlingene i Glasgow i 2021, anslår klimarapporten at vi nå er på vei mot en global oppvarming på omtrent 2,8 grader i 2100.

Ingen ny oljeleting

Panelet slår fast at dette betyr at vi må starte med umiddelbare og kraftige utslippskutt i en helt annen skala og hastighet enn det vi har klart så langt. Når det gjelder hjemlige forhold må norske politikere, næringsliv og sivilsamfunn selv komme opp med planer og prioriteringer.

Men en sak melder seg tydelig i horisonten, langt mot nord: det planlagte Wisting-feltet.

Polarhelten Oscar Wisting har fått den tvilsomme æren av å få et oljefelt oppkalt etter seg.  Feltet ligger 300 km nord for kysten av Finnmark. Paradokset er at denne utbyggingen oppe i Barentshavet vil bidra til å smelte polarisen.

Hva kan vi si om det, vi som lever i dag, med tanke på dem som kommer etter oss? Vi som må legge et føre-var prinsipp til grunn for hvordan vi utvikler og utvinner våre naturressurser. Vi må kunne tenke i et generasjonsperspektiv. Det er vår fordømte plikt. Det står svart på hvitt i den siste klimarapporten.

Kan fortsatt stoppes

Wisting-feltet skal settes i drift innen 2030 og forventes å produsere olje i 30 år. Norge vil da fortsatt produsere olje etter år 2050, selv om vi har bestemt at vi skal være et nullutslippssamfunn innen da. Galskap. Men kan feltet fortsatt stoppes?

Søknad om utbygging av oljefeltet Wisting forventes levert til myndighetene innen utgangen av 2022, for å rekke fristen for gunstige skattevilkår innført under covid-19 pandemien. Den endelige søknaden vil da behandles av Stortinget til våren 2023. Det er altså fortsatt et lite håp om at fornuften kan seire og at utbyggingen stoppes, av klima-, natur- og økonomiske hensyn. I tråd med klimarapporten.

Besteforeldrenes klimaaksjon vil følge opp dette temaet i dialog med alle ungdomspartiene våre, og med Natur og Ungdom, som har dette som viktig kampsak. Vi vil løfte det med aksjonærforslag på Equinors generalforsamling i mai og ha det på agendaen under Arendalsuka i august 2022.

Men tør våre politikere?

I et generasjonsperspektiv, der vi skal gi våre barn og barnebarn en bedre verden i økologisk balanse, grenser det til det kriminelle å åpne et felt som Wisting. Wisting bidrar til en farligere verden, med et klima som straffer oss, ved at det blir villere, våtere og varmere. Og de som har bidratt minst til det, unge og ungdom, fattige land og fattige folk, vil lide mest.

Å stoppe ny aktivitet i Arktis vil både redusere økonomisk risiko for norske skattebetalere i en usikker tid, og ha stor symboleffekt internasjonalt. Det gir også våre etterkommere en mulighet til selv å velge om de vil bruke fossile energibærere i en fremtid med andre teknologiske muligheter.

Det krever litt mot å si stopp nå. Noe Nicola Sturgeon, førsteminister i Skottland har vist. Hun er en leder som viser vei. Hun sier nei til å bygge ut Cambo, et oljefelt vest for Shetland av tilsvarende størrelse som Wisting. Men det klarer altså ikke vi?

Etter å ha lest i den siste klimarapporten vil det med et generasjonsperspektiv være på grensen til det kriminelle å gå inn for en utbygging av Wisting-feltet. Tør våre politikere å tenke nytt nå?

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Hans Martin Seip | 06.04.2022

  En advarsel – les ikke bare «Summary for Policy Makers».
  Den nye rapporten sier klart at vi har teknologiene og vet at hva som virker for å løse klimaproblemet. De eneste virkelige hindringene er politikerne og interessene til fossilindustrien. Som Kroglund skriver, bør rapporten få konsekvenser for norsk oljepolitikk. Men det er sterke motkrefter. Dette er blant annet omtalt i flere artikler i avisa The Guardian. Der beskrives hvordan regjeringer og fossilindustrien har presset på for å vanne ut «Summary for Policy Makers»
  The Guardian skriver at mens rollen fossilt brensel kan ha, er et viktig tema i hele rapporten på nesten 3000 sider, er det på mystisk vis borte fra «Summary for Policy Makers». Dette er den delen av rapporten som vanligvis får mest oppmerksomhet. Fossilindustrien og andre som vil bevare høy-karbon økonomien, har aktivt motarbeidet klimapolitikk de ikke ser seg tjent med. Forskerne har helt klart gjort jobben sin. De la fram mye materiale som viste slike aktiviteter. Den politiske prosessen med å redigere «Summary for Policymakers» endte med at all denne informasjonen ble fjernet.
  IPCC: We can tackle climate change if big oil gets out of the way | US news | The Guardian
  Final warning: what does the IPCC’s third report instalment say? | Climate crisis | The Guardian

 2. Anne Ringnes | 06.04.2022

  Jeg kan ikke karakterisere det som noe annet enn horribelt og hjerterått å gå for en fortsatt utvinning av olje og gass, og, UTVIDE virksomheten! Vi har mer enn tilstrekkelige vitenskapelige bevis for at dette vil ødelegge livet for barna og ungdommen. Hvordan er det mulig??
  Bremsing og blokkering av en hver form for klimavennlig energiproduksjon må opphøre. Oljelobbyens makt må knuses!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*