En tryggere framtid

Broen_til_framtiden_2017_01
Over 500 aktivister møtes hvert år på Folkets Hus i Oslo. Her fra Broen-konferansen 2017.

Gjennom alliansen Broen til framtiden arbeider kirka, fagbevegelse og miljøbevegelse for omstilling med krav om investeringer i nye klimajobber. Fredag 8. april har vi vår niende store konferanse i Folkets Hus i Oslo. I den anledning har 15 organisasjoner en felles kronikk i Dagsavisen. «Vi kan ikke lenger sette den nødvendige omstilling på vent.»

Hvis vi vil ha en trygg og fredelig framtid er tiden for handling nå. Klimakrisen er rammen rundt alt, også den forferdelige krigen i Ukraina. Energikrisen i Europa er en anledning til å akselerere overgangen til fornybar energi og skape klimajobber.

Svetlana Krakovska er en av Ukrainas fremste klimaforskere. Fra Kyiv har firebarnsmoren kommentert Putins terrorisme mot det ukrainske folk, og trukket en parallell mellom klimaendringene og krigen. Hun mener vi må erkjenne hvordan energipolitikk og sikkerhetspolitikk henger sammen, nå som krigen i Ukrainia har blottlagt Europas avhengighet til russisk gass.

Krigen i Ukrania er akutt, men vår avhengighet av fossil energi er ikke noe nytt. Beskjeden fra verdens klimaforskere er entydig, vi kan ikke lenger utsette overgangen til fornybar energi, om vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Broen til framtiden er en allianse hvor fagbevegelse og miljøbevegelse, forskere og trosbaserte aktører i flere år har rettet et krav om hundre tusen klimajobber. Den 8. april har vi vår niende årlige konferanse.

Vi kan ikke lenger sette den nødvendige omstillingen av Norge, og verden, på vent. For å bruke næringsminister Jan Christian Vestres egen formulering: «Vi har sinnssykt dårlig tid, bare åtte år på oss til å mer enn halvere utslippene.»

For hvert år som går øker karbongjelden i takt med utslippene, og tidsvinduet for overgangen til nullutslippssamfunnet blir stadig vanskeligere.

Gapet mellom størrelsen på lovnadene og behovet for grønne investeringer for omstilling er for stort. Næringsministeren må gå aktivt inn og sette rammene som sørger for utvikling av ny grønn industri i Norge og nye klimajobber.

Vi krever en troverdig plan og konkrete investeringer i grønne arbeidsplasser, på en måte som sikrer en rettferdig omstilling av samfunnet. Vi er utålmodige og forventer at våre politikere evner å planlegge langsiktig.

Mange stemmer i fagbevegelsen og industrien har lenge pekt på behovet for en plan for Norge etter oljealderen. Under Broen til Framtiden i 2015 var «det grønne skiftet» årets nyord. Fallet i oljeprisen gjorde at tusenvis av oljearbeidere ble kastet ut i arbeidsledighet. Flere av de som jobbet i leverandørindustrien var åpne for å satse på alternativer. Da pandemien brøt ut i 2020 gikk 15 fagforeninger og miljøorganisasjoner sammen og krevde klimajobber som del av krisepakken.

«Jeg er like utålmodig» har Vestre sagt; «Jeg tar med glede utfordringen om å skape et tilstrekkelig antall klimajobber eller bærekraftige jobber som er i tråd med FNs bærekraftsmål.» Med seg på laget har han både FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået (EIA), som begge er tydelige på at tiden for omstilling er overmoden.

Vi har møtt flere kriser nå, og drastiske tiltak er satt inn. Men klimakrisen er der fortsatt, med økende styrke og alvor. La ikke klimakrisa bli historien om alle de tapte mulighetene.

Vi må synge en sang til motet, som Mikael Wiehe formulerte det så fint, «hos dom som vågar se. Som inte låter tysta sej, men säger som det är. Till alle som bygger broar. Till alla som släpper in. Till dom som tror at människan, kan göra det, hon vill.»

Vi bygger Broen til framtiden.

Andreas Ytterstad, professor OsloMet og leder av Concerned Scientists Norway
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge
Gina Gylver, leder, Natur og Ungdom
Helene Bank, spesialrådgiver, For Velferdsstaten
Ingunn Gjerstad, leder, LO i Oslo
Jan Olav Andersen, forbundsleder, EL & IT Forbundet
Kjersti Barsok, forbundsleder, Norsk Tjenestemanslag
Kjersti Hoff, leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Lena Reitan, nestleder, Handel og kontor Norge
Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet
Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne
Steinar Winther Christensen, styreleder, Besteforeldrenes klimaaksjon
Therese Thyness Fagerhaug, leder, Utdanningsforbundet Oslo
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Vigids Vandvik, professor CeSAM UiB, Concerned Scientists Norway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Inger-Beth Sandham | 06.04.2022

    Takk for en veldig bra kronikk! Den utkrystalliserer seg mer og mer, situasjonsbeskrivelsen av klimakrisen og mulighetsvinduet til å berge kloden, som bare minker.
    Ser fram til arrangementet fredag 8/4.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*