Jobber med regelboka

luåe bka

En revisjon av BKAs vedtekter er underveis, og Mette Borchgrevink leder gruppa som jobber med saken. – Det er ikke noe dramatisk i dette, sier hun. Men det har samlet seg opp en del endringsbehov, smått og stort, og nå prøver vi å ta et samlet grep. I den viktige formålsparagrafen ligger det an til at naturhensyn skal få en tydeligere plass.

En organisasjon i vekst

Besteforeldrenes klimaaksjon ble etablert som selvstendig organisasjon i 2012, etter en tilværelse som gruppe tilknyttet Framtiden i våre hender. I 2014, på landsmøtet i Lillehammer, ble de første vedtektene vedtatt. Den gangen hadde BKA under 2000 medlemmer – mot over 6000 i dag, og en helt annen aktivitet, med lokallag landet rundt. Vi har også fått ansatt generalsekretær.

– Det har gitt et annet trøkk på organisasjonen, med en del nye behov, sier Mette Borchgrevink. – Vedtektene er en viktig regelbok, men også et dokument som sørger for at alle i organisasjonen jobber i riktig retning. BKA er jo langt på vei definert av foreningens navn, – det er generasjonsansvaret i møtet med de alvorlige menneskeskapte klimaendringene som engasjerer og samler oss. Samtidig er det litt ulik forståelse av hva dette betyr. Mange synes det er viktig å tydeliggjøre at klimakrisa henger sammen med naturkrisa. Oppgaven til gruppa som jeg leder, er å formulere noe som alle er komfortable med, og som setter søkelys på våre kjerneverdier: generasjonansvaret og solidariteten med dem som kommer etter oss. Det er jo dette som i hovedsak skiller oss ut fra organisasjoner som Naturvernforbundet, Framtiden i Våre Hender, Natur og Ungdom, osv.

– Hva er ellers de viktigste endringer vi kan vente oss?
– Såpass store som vi nå er blitt, har det meldt seg et behov for å se nærmere på hvordan styringssystemet er bygd opp. Det kan gjelde sammensetning av landsstyret, og ikke minst det som gjelder vedtak på årsmøtet. Her vil vi se på representasjon ut fra medlemsmassen, lokallag, osv. – slik at vedtak har en god forankring i hele organisasjonen. Jeg håper og tror vi også på dette punktet skal komme fram til noe som forener, med greie regler om tale-, forslags- og stemmerett. – Slik jeg ser det, dreier det seg om å finne den rette balansen, forholdsmessighet og demokrati i organisasjonen. Landsmøtene er viktige møteplasser og happeninger for alle engasjerte medlemmer, og dette er også noe vi må ta godt vare på. Jeg har lyst å si at selv opplevde jeg landsmøtet i Trondheim nå sist som veldig inspirerende og motiverende. Jeg gleder meg allerede til neste!

Sier Mette Borchgrevink, som er pensjonert advokat med bakgrunn fra Sporveien og advokatfirmaet Sands, og som nå er styremedlem i BKA Oslo og omegn. Om sitt engasjement for Besteforeldrene klimaaksjon sier hun at klimasaken er verdens viktigste: – Dersom vi ikke greier å nå FNs klimamål i tide, vil store deler av jordkloden kunne bli ubeboelig for mennesker og dyr. Min generasjon, som har nytt godt av oljeeventyret, har et særlig ansvar for å begrense de skader det har påført kloden. Det dreier seg om besteforeldregenerasjonens moralske ansvar overfor kommende generasjoner, samt de som rammes av klimakatastrofen i dag. Jeg vil oppfordre alle i 60+gruppen, til å engasjere seg i aktiviteter som kan begrense global oppvarming av kloden!


Mette Borchgrevink var med på klimabrølet i fjor – selvfølgelig!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 21.01.2022

    Dette er et viktig arbeid som Mette Borchgrevink og co er i gang med på vegne av BKA. Det blir en viktig balansegang når det gjelder å erkjenne koplingen mellom klimakrise og naturkrise, samtidig som vi holder klimabanner høyt. Ønsker gruppa lykke til med arbeidet.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*