Generasjonsansvaret

Moss vandring sentrum
Lokallaget i Moss på klimavandring i semtrum. Lokallagsleder Torgeir Lømo til venstre i bildet.

Det som talte til Torgeir Lømo i Moss, og fikk ham til å engasjere seg for BKA, var generasjonsperspektivet, sier han. – Det er den gamle odelsloven om å overlate gården til neste generasjon i bedre stand enn du selv overtok den! Vår generasjon har svikta til tross for uomtvistelige kunnskaper om de langsiktige skadene vi påfører planeten.

Torgeir er bestefar med bakgrunn fra arbeid med barn og unges psykiske helse. – I det store mylderet av miljøorganisasjoner står det for meg klart at det er vår rolle som barn og unges støttespillere som er BKAs særegne eksistensberettigelse, sier han.
– Men: I den sammenheng må jeg få lov å si at det har bekymret meg at vi har åpna for støttemedlemskap med en aldergrense på 16 år … I 2022, året hvor vedtak vedrørende omorganisering og profildrøfting knyttet til en lønnet administrasjon skal fattes, bør vi tenke grundig igjennom hvordan vi presenterer oss. Vi skal støtte barn og unge, ikke selv få økonomisk støtte av tenåringer – eller? – Jeg ser fram til årsmøtet til høsten, og håper at vi kan diskutere dette dilemmaet igjen, i tillegg  til naturperspektivet og vår formålsbeskrivelse!

– Moss har på kort tid fått mange nye medlemmer. Hva er hemmeligheten? Hva kan vi gjøre for å «lokke» flere vanlig engasjerte mennesker med oss?
– Synlighet i offentligheten med jevne mellomrom og en utstrakt hånd for samarbeid med andre miljøorganisasjoner er viktigste virkemiddel, tror jeg. Vi henger oss på alle lokale byarrangementer med egne stands og klimavandringer. Moss kommune har brukt oss som høringsinstans ved relevante miljøsaker. Samtaler ved stands med både de som støtter og de som er uenige i virkemidler er veldig nyttig for oss og saken, synes jeg. Vi har en egen gruppe hos oss i Moss og omegn som har laget program for månedlige «klimakafeer» med innledere og temadiskusjoner med så vel globalt som lokalt perspektiv, – et innmari flott initiativ som vi håper snart kan virke for fullt igjen i disse koronatider! Idealet som tverrpolitisk organisasjon synes jeg også er både en krevende og veldig flott føring! Uten politisk bredde i støtte går dette ikke bra.

– Har dere noen planer/ønsker/drømmer lokalt for året 2022? Og noen forslag/ønsker om felles, nasjonale kampanjer for BKA?
– Vi har årsmøte i februar, så da får vi se hva vi kommer fram til. Et par sterke, lokale saker tror jeg er veldig viktig for alle lokallag; noe som opptar folk og som drar globale vyer om utslippsreduksjon ned på bakken. Rimelig og geografisk dekkende kollektivtrafikktilbud alle ukedager er ett eksempel som er veldig aktuelt i mossedistriktet – og sikkert de fleste steder i landet vårt. Oslofjordens bedrøvelige tilstand er også nærliggende for oss. Nasjonale kampanjer: Systematisk tilrettelegging for bildeling som alternativ til privatbiler? Nasjonale byggeforskrifter som sikrer at alle nybygg (med ENOVA-støtte) blir plusshus?

– Og hva opptar deg akkurat nå?
– NRK hadde et nyhetsinnslag nylig om klesindustrien som sløsings- og forurensningskilde. En ørken i Chile full av kleshauger som var til fare for lokale ferskvannskilder så vel som mikroplast i havet som forgifter fisk og annet liv. En sterk påminnelse om behovet for sirkulærøkonomi og gjenbruk hvis bærekraftige samfunn skal sikres. Klimakampens solidaritetsperspektiv både i forhold til kommende generasjoner og i forhold til fattigere land enn Norge, kan med fordel stresses mer i BKAs markeringer.


Medlemsverving i Moss. Det gjelder å treffe folk der de er, sier Torgeir Lømo.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 21.01.2022

    Takk for inspirerende lesing, Torgeir. Det høres ut som om lokallaget i Moss og Oslo prioriterer flere av de samme oppgavene – kollektiv transport, bildeling og Oslofjorden. Her kan vi tenke høyt sammen om hvordan vi fronter disse sakene.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*