Glasgow neste!

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 23. okt 2021
  • AV:
    Redaksjonen
make-love-not-co2

Om to uker reiser en gruppe norske besteforeldre til Glasgow og FNs klimatoppmøte. Med seg har de en løpeseddel som utfordrer de norske posisjonene. Vår nye statsminister ‘har sett sine barnebarn i øynene og lovet å gjøre alt han kan på klima’, forteller han. Godt! Men da trengs sterk vilje til nytenking og alternativer til business-as-usual.


Glasgow-flyeren er laget etter samme mal som BKAs valgkamp-annonser. Vi har fått lov av avistegneren Marvin Halleraker til å bruke hans geniale tegning, og har kombinert denne med oversikt over norsk politikk for utvalgte nøkkelspørsmål.

Dette er ikke noen eksakt vitenskap. Men vi mener at spørsmålene vi har stilt er sentrale og relevante, med svar som er nøkternt konstaterende. De to første fokuserer på det norske politikere helst ikke vil snakke om: planene for videre jakt på olje og gass. Til siste dråpe, og uten hensyn til konklusjonene i en ny FN-rapport, som viser at produksjonsplaner for fossilt brensel er farlig ute av takt med Paris-målene.

Dette er elefanten i rommet, som Norge må presses til å forholde seg til. Denne politikken holder ikke, og det er vår jobb som frivillig organisasjon å synliggjøre det for Norge og verden!

En god nyhet fra den nye regjeringa var at klimamålet styrkes til 55 prosent utslippskutt innen 2030. – Men da må vi begynne umiddelbart, med et snitt på minst 7 % hvert år fra og med 2022! – Hvor virkemidlene for dette? Nesten ingen andre enn Støre-regjeringa selv mener at Hurdalsplattformen har det som skal til. BKA vurderer muligheten for måloppnåelse som «unlikely», – lite trolig. Vi vil se det før vi tror det!

Spørsmål fire dreier seg om naturens karbonlager. Hurdalsplattformen lover «et krafttak for å styrke naturens evne til å fange og lagre klimagasser». Men motorveibygging og kraftutbygging vil fortsette som før, og man vil «auke satsinga på skogsbilvegnettet». WWF kaller det «dårlig nytt for norsk natur«. BKA kaller det «insufficient», – det er ikke bra nok, det må gjøres mye mer for å beskytte viktige økosystemer!

Til sist stiller vi spørsmålet om global solidaritet. Norge er blitt rik på olje og gass, og må ‘betale’ for dette ved å øke sin bistand til utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland. Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp viser i en kronikk nylig at Norge må tidoble sin årlige klimabistand. Trass i en del positive signaler fra Støre-regjeringa er innsatsen «insufficient». Norsk klimabistand må øke vesentlig mer!

Løpeseddelen med engelsk tekst kan selvsagt brukes også i Norge. For mangfoldiggjøring lokalt finner man pdf-formatet her: Flyer A5 for trykking – For bruk i sosiale medier har vi laget disse formatene:

Facebook:

Instagram:

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*