Kan ikke brennes!

prod gap

Produksjonsplanene for fossilt brensel er farlig ute av takt med Paris-målene, ifølge ny rapport fra FNs miljøprogram UNEP. Til tross for økte klimaambisjoner og forpliktelser, planlegger landene å produsere mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 som det verden kan tåle for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

Poduksjonsgapet fortsetter

Den årlige rapporten, som først ble lansert i 2019, måler gapet mellom regjeringers planlagte produksjon av kull, olje og gass og det globale produksjonsnivået som trengs for å nå temperaturmålene i Parisavtalen. To år senere finner rapporten at produksjonsgapet stort sett er uendret.

Fram mot 2040 planlegges å øke den totale fossile brenselproduksjonen, noe som skaper et stadig større produksjonsgap.

«Forskningen er klar: global kull-, olje- og gassproduksjon må begynne å synke umiddelbart og bratt for å være konsistent med å begrense oppvarmingen til 1,5 °C», sier Ploy Achakulwisut, hovedforfatter for rapporten.

Rapportens viktigste funn:
 • Verdens regjeringer planlegger å produsere rundt 110 % mer fossilt brensel i 2030 enn det som ville være i tråd med å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, og 45 % mer enn i samsvar med 2 °C.
 • Regjeringenes produksjonsplaner og anslag vil føre til om lag 240 % mer kull, 57 % mer olje og 71 % mer gass i 2030 enn det som ville være i samsvar med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.
 • Den globale gassproduksjonen anslås å øke mest mellom 2020 og 2040. Denne fortsatte, langsiktige globale ekspansjonen i gassproduksjon er i strid med Parisavtalens temperaturgrenser.
 • Landene har gitt over 300 milliarder dollar i nye midler til fossil-industrien siden begynnelsen av COVID-19-pandemien – langt mer enn de har gitt til utvikling av rene energiformer.
Produksjonslandenes ansvar

Norske regjeringer har lagt seg på en ren markedsorientert linje, der de vil fortsette å produsere og levere olje og gass – så lenge det er noen som vil kjøpe. Produksjonsgap-rapporten dokumenterer at dette ikke holder.

«Nasjoner som produserer fossilt brensel må erkjenne sin rolle og ansvar for å lukke produksjonsgapet og styre oss mot en trygg klima-fremtid», sier Måns Nilsson, administrerende direktør i SEI. «Ettersom land i økende grad forplikter seg til netto-nullutslipp innen midten av århundret, må de også erkjenne den raske reduksjonen i produksjonen av fossilt brensel som deres klimamål vil kreve.»

Rapporten er produsert av Stockholm Environment Institute (SEI), International Institute for Sustainable Development (IISD), ODI, E3G og UNEP.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. steinar Winther Christensen | 20.10.2021

  Og det norske raffinerte oljebidrag her skal BKA bruke til å styrke «bensin på bålet»-kritikken mot Støres «utvikling» av oljepolitikken.

 2. Torstein Owe | 21.10.2021

  Her gjelder det å presse de respektive partiene for å få de til å bli sitt ansvar bevisst.

 3. Pingback: Utfasing av oljen: Hva bør gjøres? | besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*