Etterlyser taktskifte

Dommen kloden
Illustrasjon: Ola Dimmen

Kirkens Nødhjelp oppfordrer en ny regjering til å gå for modige grep som både kutter utslipp og øker klimafinansieringen dramatisk. Samtidig må regjeringen klare å ikke miste utviklingsarbeid, bekjemping av fattigdom og humanitære kriser av syne. – Et taktskifte er mulig, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Vårt Land.

Fra BKAs partiprogramanalyser, våren 2021.

«Vesentlig økt klimabistand» var et av nøkkelspørsmålene da Besteforeldrenes klimaaksjon før valget veide de ulike partiprogrammene mot hverandre. – På dette punktet var vi strenge i vår bedømming av partiene, og strengere enn bl.a. Naturvernforbundet var i sin partiguide, sier Alf Engdal, nyvalgt medlem av BKAs landsstyre. – Dette kan bli en av de aller viktigste sakene i åra som kommer, tror vi. Omtrentligheter holder ikke, som dem vi fant både hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så det skal bli spennende å se hvordan de to partiene nå reagerer på det sterke utspillet fra Kirkens Nødhjelp. En organisasjon med stor troverdighet i disse spørsmåla.


Fra Dagfinn Høybråtens kronikk:

Kirkens Nødhjelp oppfordrer ny regjering på det sterkeste til å sikre at økningen i klimafinansiering kommer i tillegg til et bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI. Vi vil rett og slett ikke klare å innfri både Parisavtalen og bærekraftsmålene innenfor denne rammen.

Verden, og særlig fattige land, har et enormt behov for klimafinansiering for å kunne begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader celsius, og helst 1,5 grad. Norge er sammen med andre rike land forpliktet til å øke klimafinansieringen dramatisk. Uten tilgang på stabil klimafinansiering i mange år fremover vil ikke verden nå målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming og tilpasse seg klimaendringene.

Rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement» fra Stockholm Environment Institute, anslår at Norge må tidoble sin årlige klimafinansiering for å innfri vår del av Parisavtalen. Så store er finansieringsbehovene. Og så stort er Norges ansvar.

I jungelen av alle aktørene som nå framlegger krav om tiltak og penger til klimaløsninger, håper Kirkens Nødhjelp at en ny regjering unngår å satse på lavthengende frukter og heller tør å satse stort på klima – også internasjonalt. Det er det eneste riktige, og det eneste rettferdige.

Les hele kronikken i Vårt Land: Sats stort på klima

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Elisabeth Tveter Briseid | 09.10.2021

    Kirkens nødhjelp, med sine hands on erfaringer i den tredje verden og med sitt internasjonale nettverk av kirker og søsterorganisasjoner, vet hvor viktig det er at klimahjelp kommer i tillegg til, og ikke til erstatning for, annen innsats i den tredje verden. Det samme er tydeligvis nåværende bistandsminister og kommende?? KrFleder også opptatt av.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*